Suunto dokłada wszelkich starań, aby niniejsza witryna internetowa osiągnęła zgodność na poziomie AA z wytycznymi WCAG 2.0 (Web Content Accessibility Guidelines), a także by odpowiadała innym standardom ułatwień dostępu. W przypadku problemów z dostępem do informacji w tej witrynie internetowej prosimy o kontakt z działem obsługi klienta pod numerem telefonu w USA +1 855 258 0900 (linia bezpłatna).

Suunto Ambit2 Podręcznik użytkownika - 2.1

Korzystanie z profilu Barometr

Profil Barometr pokazuje bieżące ciśnienie atmosferyczne na poziomie morza. Odczyt ten opiera się na wartościach odniesienia, które są wprowadzone w ustawieniach, oraz na nieustannie mierzonym bezwzględnym ciśnieniu atmosferycznym. Informacje na temat ustawiania wartości odniesienia — patrz Ustawianie wartości odniesienia.

Zmiany ciśnienia atmosferycznego na poziomie morza przedstawiono graficznie w środkowym wierszu wyświetlacza. Wyświetlacz przedstawia odczyt z ostatnich 26 godzin w odstępach co 15 minut.

Gdy jest aktywny tryb Barometr, na wyświetlaczu jest wyświetlana ikona barometru. Informacje na temat ustawień profilu Wysokościomierz/barometr — patrz Ustawianie profilów.

Gdy jest aktywny profil Barometr, urządzenie Suunto Ambit2 prezentuje następujące informacje dotyczące ciśnienia:

  • wiersz górny: aktualne ciśnienie atmosferyczne na poziomie morza;
  • wiersz środkowy: wykres zmian ciśnienia na poziomie morza z ostatnich 27 godzin (interwał pomiaru 1 godzina)
  • wiersz dolny: temperatura, godzina lub wartość odniesienia wysokości przełączane przyciskiem View.

baro mode

Wartość odniesienia wysokości jest wysokością, która była ostatnio używana w trybie Wysokościomierz/barometr. Może to być:

  • wysokość ustawiona jako wysokość odniesienia w profilu Barometr;
  • ostatnia zarejestrowana wysokość w trybie Automatyczny przed zmianą trybu na Barometr.
UWAGA:

Jeśli nosisz urządzenie Suunto Ambit2 na ręku, musisz je zdjąć, aby uzyskać dokładny pomiar temperatury, ponieważ temperatura ciała ma wpływ na odczyt.

Spis treści