Suunto dokłada wszelkich starań, aby niniejsza witryna internetowa osiągnęła zgodność na poziomie AA z wytycznymi WCAG 2.0 (Web Content Accessibility Guidelines), a także by odpowiadała innym standardom ułatwień dostępu. W przypadku problemów z dostępem do informacji w tej witrynie internetowej prosimy o kontakt z działem obsługi klienta pod numerem telefonu w USA +1 855 258 0900 (linia bezpłatna).

Suunto Ambit2 Podręcznik użytkownika - 2.1

Kalibracja kompasu

Po wybraniu trybu Compass (Kompas) urządzenie zażąda kalibracji kompasu przed rozpoczęciem korzystania z niego. Jeżeli pragniesz dokonać ponownej kalibracji kompasu, który został już wcześniej skalibrowany, odpowiednią opcję znajdziesz w menu opcji.

Aby skalibrować kompas:

  1. Naciśnij i przytrzymaj przycisk Next, aby wyświetlić menu opcji.
  2. Przyciskiem Light Lock przewiń menu do pozycji General (Ogólne) i zatwierdź wybór przyciskiem Next.
  3. Przejdź do pozycji Compass (Kompas) przyciskiem Start Stop lub Light Lock i zatwierdź przyciskiem Next.
  4. Naciśnij przycisk Next, aby wybrać opcję Calibration (Kalibracja).
  5. Obracaj i przechylaj zegarek do czasu, kiedy rozlegnie się sygnał dźwiękowy, który oznacza pomyślne zakończenie kalibracji.

calibrating compass Ambit2

Jeżeli kalibracja przebiegnie prawidłowo, zostanie wyświetlony tekst Calibration successful (Kalibracja powiodła się). Jeżeli kalibracja nie zakończy się sukcesem, zostanie wyświetlony tekst Calibration failed (Kalibracja nie powiodła się). Aby ponownie przeprowadzić kalibrację, naciśnij przycisk Start Stop.

Spis treści