Jak działa wysokościomierz i barometr

Suunto Ambit2 Podręcznik użytkownika - 2.0

Spis treści

Jak działa wysokościomierz i barometr

Aby uzyskać prawidłowe odczyty w trybie Alti & Baro, trzeba zrozumieć, jak urządzenie Suunto Ambit2 oblicza wysokość i ciśnienie na poziomie morza. Urządzenie Suunto Ambit2 nieustannie mierzy bezwzględną wartość ciśnienia atmosferycznego. Na podstawie tego pomiaru oraz wartości odniesienia w urządzeniu obliczana jest wysokość lub ciśnienie atmosferyczne na poziomie morza.

PRZESTROGA:

Należy zadbać, żeby wokół czujnika nie było kurzu ani piasku. Nie wolno wkładać żadnych przedmiotów do otworów czujnika.

altibaro sensor