Nieprawidłowe odczyty

Suunto Ambit2 Podręcznik użytkownika - 2.0

Spis treści

Nieprawidłowe odczyty

Profil wysokościomierza + zatrzymanie + zmiana pogody

Jeśli profil wysokościomierza jest włączony przez dłuższy czas, urządzenie jest nieruchome w jednym miejscu, a lokalna pogoda się zmienia, urządzenie będzie wskazywać nieprawidłowe odczyty wysokości.

Profil wysokościomierza + zmiana wysokości + zmiana pogody

Jeśli profil wysokościomierza jest włączony i pogoda często się zmienia przy zmianie wysokości na wyższą lub niższą, urządzenie będzie wskazywać nieprawidłowe odczyty wysokości.

Profil barometru + zmiana wysokości

Jeśli profil barometru jest włączony przez dłuższy czas przy zmianie wysokości na wyższą lub niższą, urządzenie zakłada, że użytkownik stoi w miejscu i zinterpretuje zmiany wysokości jako zmiany ciśnienia atmosferycznego na poziomie morza. W związku z tym uzyskasz nieprawidłowe odczyty ciśnienia atmosferycznego na poziomie morza.

Przykład: Ustawianie wartości odniesienia wysokości

Drugi dzień dwudniowej pieszej wycieczki. Zdajesz sobie sprawę, że wyruszając rano w dalszą drogę, zapomniałeś przełączyć urządzenie z profilu barometru na profil wysokościomierza. Wiesz, że obecne odczyty wysokości podawane przez Suunto Ambit2 są nieprawidłowe. W związku z tym udajesz się do najbliższego miejsca pokazanego na mapie topograficznej, którego wysokość jest znana. Korygujesz odpowiednio wartość odniesienia wysokości w urządzeniu Suunto Ambit2 i zmieniasz profil Barometr na Wysokościomierz. Odczyty wysokości ponownie są prawidłowe.