Suunto dokłada wszelkich starań, aby niniejsza witryna internetowa osiągnęła zgodność na poziomie AA z wytycznymi WCAG 2.0 (Web Content Accessibility Guidelines), a także by odpowiadała innym standardom ułatwień dostępu. W przypadku problemów z dostępem do informacji w tej witrynie internetowej prosimy o kontakt z działem obsługi klienta pod numerem telefonu w USA +1 855 258 0900 (linia bezpłatna).

Suunto Ambit2 Podręcznik użytkownika - 2.1

Przeglądanie dziennika po treningu

Po zakończeniu rejestrowania można wyświetlić podsumowanie danych treningu.

Aby zakończyć rejestrowanie danych i przejrzeć podsumowanie:

 1. Naciśnij i przytrzynmmaj przycisk Start Stop, aby zakończyć rejestrowanie i zapamiętać dane z treningu. Można też nacisnąć przycisk Start Stop, aby przerwać rejestrowanie. Po przerwaniu rejestrowania danych można za pomocą przycisku Back Lap potwierdzić zakończenie rejestrowania lub za pomocą przycisku Light Lock kontynuować je. Po zakończeniu treningu zapisz dziennik, naciskając przycisk Start Stop. Jeżeli nie chcesz zapisywać dziennika, naciśnij przycisk Light Lock.
 2. Naciśnij przycisk Next, aby wyświetlić podsumowanie treningu.

after exercise

Można też wyświetlić podsumowania wszystkich treningów zapisanych w dzienniku. Treningi w dzienniku są zapisywane w kolejności chronologicznej; ostatni trening jest pokazywany jako pierwszy na liście. W dzienniku można zapisać około 15 godzin treningów przy najwyższej dokładności pomiarów GPS, z rejestrowaniem pozycji GPS i danych co sekundę.

Aby wyświetlić podsumowanie treningu zapisanego w dzienniku:

 1. Naciśnij przycisk Start Stop, aby wyświetlić menu startowe.
 2. Za pomocą przycisku Light Lock przewiń menu do pozycji Logbook (Dziennik) i zatwierdź wybór przyciskiem Next. Zostanie wyświetlony aktualny czas odpoczynku.
 3. Przejdź do dzienników treningu za pomocą przycisku Start Stop lub Light Lock i wybierz dziennik za pomocą przycisku Next.
 4. Przeglądaj podsumowania, używając przycisku Next.

viewing summary

Wskaźnik pozostałej pamięci

Jeśli nie zsynchronizowano ponad 50% pamięci zegarka, po przejściu do dziennika na urządzeniu Suunto Ambit2 wyświetlane jest przypomnienie.

memory indicator Ambit2

Przypomnienie nie jest wyświetlane, gdy niezsynchronizowana pamięć jest pełna i urządzenie Suunto Ambit2 rozpoczyna nadpisywanie starych dzienników.

Dynamiczne podsumowanie ćwiczeń

Dynamiczne podsumowanie treningu wyświetla aktywne pola treningu w formie podsumowania. Widoki podsumowania można przeglądać przyciskiem Next.

Informacje zawarte w podsumowaniu są zależne od używanego trybu sportowego oraz od tego, czy używany jest pas do pomiaru tętna lub odbiornik GPS.

Domyślnie wszystkie tryby sportowe zawierają następujące informacje:

 • nazwa trybu sportowego
 • czas
 • data
 • czas trwania
 • okrążenia
UWAGA:

Jeśli wybierzesz jako opcję wyświetlania skumulowane podejścia/zejścia, dane będą wyświetlane tylko przy jednoczesnym ustawieniu najwyższej dokładności pomiarów GPS. Więcej informacji na temat dokładności pomiarów GPS — patrz Dokładność pomiarów GPS i oszczędzanie energii.

PORADA:

Bardziej szczegółowe dane można uzyskać w serwisie Suunto app.

Czas odpoczynku

Urządzenie Suunto Ambit2 zawsze pokazuje aktualny skumulowany czas odpoczynku dla wszystkich zapisanych treningów. Czas odpoczynku sygnalizuje, jak długo zajmie regeneracja organizmu i kiedy będzie można przystąpić do następnego treningu z pełną intensywnością. Wartości w zegarku są na bieżąco aktualizowane w miarę skracania lub wydłużania się czasu odpoczynku.

Aby wyświetlić aktualny czas odpoczynku:

 1. Naciśnij przycisk Start Stop, aby wyświetlić menu startowe.
 2. Za pomocą przycisku Light Lock przejdź w menu do pozycji Logbook (Dziennik) i zatwierdź wybór przyciskiem Next.
 3. Na wyświetlaczu pojawi się czas odpoczynku.

recovery time Ambit2

UWAGA:

Okrąg wypoczynku jest wyświetlany tylko, jeśli przekracza 30 minut.

Spis treści