Korzystanie z profilu Automatyczny

Suunto Ambit2 Podręcznik użytkownika - 2.0

Spis treści

Korzystanie z profilu Automatyczny

Profil automatyczny przełącza się pomiędzy profilem Wysokościomierz a profilem Barometr, w zależności od Twoich ruchów. Kiedy jest aktywny profil Automatyczny, urządzenie automatycznie zmienia sposób interpretacji zmian ciśnienia atmosferycznego i odczytuje je jako zmiany wysokości lub zmiany pogody.

automatic

Nie ma możliwości jednoczesnego pomiaru zmian pogody i wysokości, ponieważ oba te czynniki powodują zmianę zmierzonej wartości ciśnienia atmosferycznego. Urządzenie Suunto Ambit2 wykrywa ruch w pionie i w razie potrzeby przełącza się w tryb pomiaru wysokości. Wyświetlana wysokość jest następnie aktualizowana przynajmniej co 10 sekund.

Jeśli znajdujesz się na stałej wysokości (zmiana wysokości w ciągu 12 minut nie przekroczyła 5 metrów), urządzenie Suunto Ambit2 zinterpretuje wszystkie zmiany ciśnienia jako zmiany pogodowe. Pomiar jest dokonywany co 10 sekund. Odczyt wysokości nie zmienia się, a jeśli zmieni się pogoda, zmiany zostaną odzwierciedlone w odczycie ciśnienia na poziomie morza.

Jeżeli natomiast przemieszczasz się w pionie (zmiana wysokości w ciągu 3 minut przekracza 5 metrów), urządzenie Suunto Ambit2 interpretuje wszystkie zmiany ciśnienia jako zmiany wysokości.

W zależności od włączonego profilu można uzyskać dostęp do widoków profilu Wysokościomierz lub Barometr, używając przycisku View.

UWAGA:

Jeśli korzystasz z profilu Automatyczny, na wyświetlaczu nie będzie ikony barometru ani wysokościomierza.