Korzystanie z podświetlenia i blokady przycisków

Suunto Ambit2 Podręcznik użytkownika - 2.0

Spis treści

Korzystanie z podświetlenia i blokady przycisków

Korzystanie z podświetlenia i blokady przycisków

Naciśnięcie przycisku Light Lock włącza podświetlenie. Zachowanie podświetlenia można zmienić w ustawieniach zegarka w General (Ogólne) / Tones/display (Dźwięki/wyświetlacz) / Backlight (Podświetlenie).

Przytrzymanie Light Lock blokuje i odblokowuje przyciski. Zachowanie blokady przycisków można zmienić w ustawieniach zegarka w General (Generalne) / Tones/display (Dźwięki/wyświetlacz) / Button lock (Blokada przycisku).

backlight button lock

PORADA:

Wybierz ustawienie blokady przycisków Actions only (Tylko akcje) dla trybów sportowych, aby uniemożliwić przypadkowe uruchomienie lub zatrzymanie dziennika. Kiedy przyciski Back Lap i Start Stop są zablokowane, można w dalszym ciągu włączyć podświetlenie przyciskiem Light Lock, zmieniać ekrany za pomocą przycisku Next i zmieniać widoki za pomocą przycisku View.