Suunto dokłada wszelkich starań, aby niniejsza witryna internetowa osiągnęła zgodność na poziomie AA z wytycznymi WCAG 2.0 (Web Content Accessibility Guidelines), a także by odpowiadała innym standardom ułatwień dostępu. W przypadku problemów z dostępem do informacji w tej witrynie internetowej prosimy o kontakt z działem obsługi klienta pod numerem telefonu w USA +1 855 258 0900 (linia bezpłatna).

Suunto Ambit2 Podręcznik użytkownika - 2.1

Wskaźniki pogodowe

Oprócz wykresu barometrycznego (patrz Korzystanie z profilu Barometr), Suunto Ambit2 ma dwa wskaźniki pogodowe: trendy pogodowe i alarm burzowy

Wskaźnik trendów pogodowych jest wyświetlany jako widok w trybie Time (Czas), zapewniając szybki sposób na sprawdzenie zmian pogody.

weather trend Ambit2

Wskaźnik trendów pogodowych składa się z dwóch linii tworzących strzałkę. Każda linia przedstawia okres 3-godzinny. Zmiana ciśnienia barometrycznego większa niż 2 hPa / 0,59 inHg w przeciągu trzech godzin powoduje zmianę kierunku strzałki. Na przykład:

ICON weather trend droppingduży spadek ciśnienia w ciągu ostatnich sześciu godzin
ICON weather trend steady risingciśnienie było niezmienne, ale wzrosło mocno w ciągu ostatnich trzech godzin
ICON weather trend rising droppingciśnienie mocno rosło, ale spadło intensywnie w ciągu ostatnich trzech godzin

Alarm burzowy

Znaczący spadek ciśnienia barometrycznego zazwyczaj oznacza nadejście burzy i musisz się schronić. O ile alarm burzowy jest aktywny, Suunto Ambit2 emituje alarm dźwiękowy i miga symbol burzy, gdy ciśnienie spada 4 hPa / 0,12 inHg lub więcej w okresie 3-godzinnym.

UWAGA:

Alarm burzowy nie będzie działać, jeżeli aktywny jest już profil wysokościomierza. Patrz Ustawianie profilów.

Aby uruchomić Storm alarm (Alarm burzowy):

  1. Naciśnij i przytrzymaj przycisk Next, aby wyświetlić menu opcji.
  2. Przyciskiem Light Lock przewiń menu do pozycji Alti-baro (Wysokościomierz/barometr) i wybierz przyciskiem Next.
  3. Naciśnij przycisk Next, aby wybrać opcję Storm alarm (Alarm burzowy).
  4. Włącz lub wyłącz alarm burzowy przyciskiem Start Stop lub Light Lock i potwierdź przyciskiem Next.

activating storm alarm

Po wystąpieniu alarmu burzowego naciśnięcie dowolnego przycisku powoduje zakończenie alarmu. Jeżeli nie zostanie naciśnięty żaden przycisk, alarm powtarza się po pięciu minutach. Symbol burzy pozostaje na wyświetlaczu aż do ustabilizowania warunków pogodowych (spowolnienie spadku ciśnienia).

Tworzy się specjalne okrążenie (o nazwie „alarm burzowy”), jeżeli alarm pojawi się podczas zapisywania ćwiczenia.

PORADA:

Możesz także włączyć lub wyłączyć alarm burzowy za pomocą opcji menu w trybie sportowym.

Spis treści