Suunto dokłada wszelkich starań, aby niniejsza witryna internetowa osiągnęła zgodność na poziomie AA z wytycznymi WCAG 2.0 (Web Content Accessibility Guidelines), a także by odpowiadała innym standardom ułatwień dostępu. W przypadku problemów z dostępem do informacji w tej witrynie internetowej prosimy o kontakt z działem obsługi klienta pod numerem telefonu w USA +1 855 258 0900 (linia bezpłatna).

Suunto Ambit2 Podręcznik użytkownika - 2.1

Minutnik

Można ustawić minutnik w taki sposób, aby odliczał czas od ustawionej wartości do zera. Po włączeniu minutnika jest on wyświetlany jako dodatkowy ekran, po trybie TIME (CZAS).

Przez ostatnie dziesięć sekund urządzenie wydaje co sekundę krótki dźwięk, a chwili osiągnięcia wartości zero emituje dźwięk alarmu.

Aby ustawić czas odliczania:

  1. Naciśnij przycisk Start Stop, aby wyświetlić menu startowe.
  2. Za pomocą przycisku Light Lock przejdź w menu do pozycji Timers (Liczniki) i zatwierdź wybór przyciskiem Next.
  3. Za pomocą przycisku Light Lock przejdź w menu do pozycji Countdown (Odliczanie) i zatwierdź wybór przyciskiem Next.
  4. Naciśnij przycisk View, aby zmienić czas odliczania.
  5. Ustaw godzinę i minuty za pomocą przycisków Start Stop i Light Lock. Zatwierdź wybór przyciskiem Next.
  6. Naciśnij przycisk Start Stop, aby rozpocząć odliczanie.

countdown timer Ambit2

Po zatrzymaniu odliczania ekran minutnika znika po upływie jednej godziny.

Aby wyłączyć licznik, przejdź do opcji TIMERS (LICZNIKI) w menu startowym i wybierz opcję END countdown (ZAKOŃCZ odliczanie).

PORADA:

Odliczanie można wstrzymać/kontynuować przez naciśnięcie przycisku Start Stop.

Spis treści