Suunto dokłada wszelkich starań, aby niniejsza witryna internetowa osiągnęła zgodność na poziomie AA z wytycznymi WCAG 2.0 (Web Content Accessibility Guidelines), a także by odpowiadała innym standardom ułatwień dostępu. W przypadku problemów z dostępem do informacji w tej witrynie internetowej prosimy o kontakt z działem obsługi klienta pod numerem telefonu w USA +1 855 258 0900 (linia bezpłatna).

Suunto Ambit2 Podręcznik użytkownika - 2.1

Dostosowanie profilu do uprawianej dyscypliny

Profil wysokościomierza należy wybrać wtedy, gdy użytkownik przemieszcza się w terenie o zmiennej wysokości (np. wędrówka w górach).

Profil Barometr należy wybrać wtedy, gdy użytkownik przemieszcza się bez zmiany wysokości (np. gra w piłkę nożną, żeglowanie, pływanie kajakiem).

Aby uzyskać prawidłowe odczyty, należy dostosować profil do uprawianej dyscypliny. Profil taki może być wybrany automatycznie przez urządzenie Suunto Ambit2 lub można go wybrać ręcznie.

UWAGA:

Profil można zdefiniować w serwisie Movescount lub w urządzeniu Suunto Ambit2 jako część ustawień trybu sportowego.

Ustawianie profilów

Aby ustawić profil Wysokościomierz/barometr:

 1. Naciśnij i przytrzymaj przycisk Next, aby wyświetlić menu opcji.
 2. Przyciskiem Light Lock przewiń menu do pozycji Alti-baro (Wysokościomierz/barometr) i wybierz przyciskiem Next.
 3. Naciśnij przycisk Next, aby wybrać opcję Profile (Profil).
 4. Przejdź do profilu (Automatic (Automatycznie), Altimeter (Wysokościomierz), Barometer (Barometr)) przyciskiem Start Stop lub Light Lock. Wybierz profil przyciskiem Next.

setting profiles

Ustawianie wartości odniesienia

Aby ustawić wartość ciśnienia na poziomie morza i wartość odniesienia wysokości:

 1. Naciśnij i przytrzymaj przycisk Next, aby wyświetlić menu opcji.
 2. Przyciskiem Light Lock przewiń menu do pozycji Alti-baro (Wysokościomierz/barometr) i wybierz przyciskiem Next.
 3. Przyciskiem Light Lock przejdź w menu do pozycji Reference (Odniesienie) i zatwierdź wybór przyciskiem Next. Dostępne są następujące opcje ustawień:
 4. FusedAlti: Odbiornik GPS zostanie włączony, a urządzenie rozpocznie obliczanie wysokości na podstawie funkcji FusedAlti. Więcej informacji na ten temat — patrz FusedAlti.
 5. Manual altitude (Wysokość ręczna): Ustawianie wysokości ręcznie.
 6. Sea level pressure (Ciśnienie na poziomie morza): Ręczne ustawianie wartości odniesienia ciśnienia na poziomie morza.
 7. Ustaw wartość odniesienia za pomocą przycisków Start Stop i Light Lock. Zaakceptuj nowe ustawienie przyciskiem Next.

setting reference values Ambit2

PORADA:

Dostęp do ustawienia Reference (Odniesienie) można uzyskać, przytrzymując przycisk View w trybie Alti & baro.

Ustawianie wysokości jest też możliwe podczas treningu, patrz Ustawianie wysokości podczas treningu.

Spis treści