Suunto dokłada wszelkich starań, aby niniejsza witryna internetowa osiągnęła zgodność na poziomie AA z wytycznymi WCAG 2.0 (Web Content Accessibility Guidelines), a także by odpowiadała innym standardom ułatwień dostępu. W przypadku problemów z dostępem do informacji w tej witrynie internetowej prosimy o kontakt z działem obsługi klienta pod numerem telefonu w USA +1 855 258 0900 (linia bezpłatna).

Suunto Ambit2 Podręcznik użytkownika - 2.1

Nawigacja na trasie

Dodawanie trasy

Możesz utworzyć trasę w serwisie Movescount lub zaimportować do niej ze swojego komputera trasę utworzoną przy użyciu innego zegarka. Można także zapisać trasę przy użyciu urządzenia Suunto Ambit2 i przesłać ją do serwisu Movescount, patrz Zapisywanie tras.

Aby dodać trasę:

 1. Przejdź do witryny www.movescount.com i postępuj zgodnie z instrukcjami importowania lub tworzenia trasy.
 2. Uruchom aplikację Suuntolink i podłącz urządzenie Suunto Ambit2 do komputera, używając kabla Suunto USB. Trasa zostanie automatycznie przesłana do zegarka.
UWAGA:

Upewnij się, że trasa, którą chcesz przesłać do urządzenia Suunto Ambit2, została zaznaczona w witrynie Movescount.

Nawigacja po trasie

Możesz prowadzić nawigację po trasie pobranej do urządzenia Suunto Ambit2 z serwisu Movescount, patrz Dodawanie trasy.

UWAGA:

Możesz również nawigować w trybie sportowym — patrz Nawigacja podczas treningu.

Aby nawigować po trasie:

 1. Naciśnij przycisk Start Stop, aby wyświetlić menu startowe.
 2. Przejdź do pozycji Navigation (Nawigacja), używając przycisku Start Stop i potwierdź wybór przyciskiem Next.
 3. Przejdź do pozycji Routes (Trasy), używając przycisku Start Stop, a następnie zatwierdź przyciskiem Next. Zegarek wyświetli liczbę zapisanych tras, a następnie ich listę.
 4. Przejdź do żądanej trasy, używając przycisku Start Stop lub Light Lock. Wybierz za pomocą przycisku Next.
 5. Zegarek wyświetli wszystkie punkty na wybranej trasie. Za pomocą przycisku Start Stop lub Light Lock przejdź do punktu trasy, który ma być punktem startowym. Zatwierdź wybór przyciskiem Next.
 6. Naciśnij przycisk Next, aby wybrać opcję Navigate (Nawigacja).
 7. Jeżeli został wybrany punkt środkowy trasy, urządzenie Suunto Ambit2 poprosi o wskazanie kierunku nawigacji. Naciśnij przycisk Start Stop, aby wybrać kierunek Forwards (Do przodu), lub przycisk Light Lock, aby wybrać kierunek Backwards (Do tyłu). Jeżeli jako punkt startowy został wybrany pierwszy punkt trasy, urządzenie Suunto Ambit2 będzie nawigować po trasie do przodu (od pierwszego do ostatniego punktu trasy). Jeżeli jako punkt startowy został wybrany ostatni punkt trasy, urządzenie Suunto Ambit2 będzie nawigować po trasie do tyłu (od ostatniego do pierwszego punktu trasy).
 8. Przed pierwszym korzystaniem z kompasu należy przeprowadzić jego kalibrację. Więcej informacji na ten temat — patrz Kalibracja kompasu. Po włączeniu kompasu zegarek rozpocznie wyszukiwanie sygnału GPS. Po jego odebraniu wyświetli komunikat GPS found (Znaleziono sygnał GPS).
 9. Rozpocznij nawigację do pierwszego punktu na trasie. Zegarek poinformuje o zbliżaniu się do punktu trasy i automatycznie rozpocznie nawigację do następnego punktu na trasie.
 10. Podczas zbliżania się do ostatniego punktu na trasie zegarek poinformuje o dotarciu do miejsca docelowego.

navigating route Ambit2

navigating route2 Ambit2

Aby pominąć punkt na trasie:

 1. Podczas nawigowania po trasie naciśnij i przytrzymaj przycisk Next, aby przejść do menu opcji.
 2. Naciśnij przycisk Next, aby wybrać opcję Navigation (Nawigacja).
 3. Przejdź do pozycji Skip waypoint (Pomiń punkt trasy), używając przycisku Start Stop, a następnie zatwierdź przyciskiem Next. Zegarek pominie punkt trasy i rozpocznie nawigację do następnego punktu na trasie.

skipping waypoint Ambit2

Podczas nawigacji

Podczas nawigacji naciśnij przycisk View, aby przejść do następujących widoków:

 1. pełny widok trasy, pokazujący całą trasę,
 2. powiększony widok trasy. Domyślnie widok powiększony jest skalowany do 200 m / 0,125 mili lub pokazywany w większej skali, jeśli znajdujesz się daleko od trasy. Orientację mapy można zmienić w ustawieniach zegarka w General (Ogólne) / Map (Mapa).
 3. widok nawigacji do punktów trasy

during navigation Ambit2

Pełny widok trasy

W pełnym widoku trasy wyświetlane są następujące informacje:

 • (1) Strzałka wskazująca lokalizację i odpowiedni kierunek.
 • (2) Następny punkt na trasie.
 • (3) Pierwszy i ostatni punkt na trasie.
 • (4) Najbliższy punkt POI jest wyświetlany w formie ikony.
 • (5) Skala, w jakiej wyświetlono pełny widok trasy.

fulltrack view Ambit2

UWAGA:

W pełnym widoku trasy północ zawsze znajduje się na górze.

Widok nawigacji do punktów trasy

W widoku nawigacji do punktów trasy wyświetlane są następujące informacje:

 • (1) Strzałka wskazująca kierunek następnego punktu trasy
 • (2) Odległość do następnego punktu trasy.
 • (3) Następny punkt na trasie.

waypoint view Ambit2

Usuwanie trasy

W serwisie Movescount można usuwać i wyłączać trasy.

Aby usunąć trasę:

 1. Przejdź do witryny www.movescount.com i postępuj zgodnie z instrukcjami usunięcia lub wyłączenia trasy.
 2. Uruchom aplikację Suuntolink i podłącz urządzenie Suunto Ambit2 do komputera, używając kabla Suunto USB. Po zsynchronizowaniu ustawień trasa zostanie automatycznie usunięta z zegarka.

Spis treści