Suunto dokłada wszelkich starań, aby niniejsza witryna internetowa osiągnęła zgodność na poziomie AA z wytycznymi WCAG 2.0 (Web Content Accessibility Guidelines), a także by odpowiadała innym standardom ułatwień dostępu. W przypadku problemów z dostępem do informacji w tej witrynie internetowej prosimy o kontakt z działem obsługi klienta pod numerem telefonu w USA +1 855 258 0900 (linia bezpłatna).

Suunto Ambit2 Podręcznik użytkownika - 2.1

Menu serwisowe

Aby uzyskać dostęp do menu serwisowego, naciśnij jednocześnie przyciski Back Lap i Start Stop i przytrzymaj do czasu, aż włączy się menu serwisowe.

service menu Ambit2

W menu serwisowym znajdują się następujące pozycje:

 • Info (Informacje):
  • Air pressure (Ciśnienie atmosferyczne): pokazuje aktualną bezwzględną wartość ciśnienia atmosferycznego i temperatury.
  • Version (Wersja): wyświetla informacje o wersji oprogramowania i sprzętu urządzenia Suunto Ambit2.
 • Test (Test):
  • LCD test (Test LCD): pozwala sprawdzić, czy wyświetlacz LCD działa prawidłowo.
 • Action (Akcja):
  • Power off (Zasilanie wyłączone): przestawianie zegarka w tryb głębokiego uśpienia.
  • GPS reset (Resetowanie odbiornika GPS): służy do resetowania odbiornika GPS.
UWAGA:

Power off (Zasilanie wyłączone) oznacza niski poziom zasilania. Podłącz kabel USB (ze źródłem zasilania), aby wznowić pracę zegarka. Otwiera się kreator konfiguracji. Wcześniejsze wartości nie zostały usunięte, więc konieczne będzie potwierdzenie każdego kroku.

UWAGA:

Nieużywany zegarek po 10 minutach przełącza się w tryb oszczędzania energii. Poruszenie urządzeniem powoduje przywrócenie normalnej pracy.

UWAGA:

Funkcje dostępne w menu serwisowym mogą się zmienić bez powiadomienia wraz z aktualizacją oprogramowania.

Resetowanie odbiornika GPS

Jeśli odbiornik GPS nie może zlokalizować sygnału, możesz zresetować dane GPS w menu serwisowym.

Aby zresetować GPS:

 1. W menu serwisowym przejdź do pozycji Action (Akcja), używając przycisku Light Lock, następnie zatwierdź wybór przyciskiem Next.
 2. Za pomocą przycisku Light Lock przejdź do pozycji GPS reset (Resetowanie GPS) i zatwierdź przyciskiem Next.
 3. Naciśnij przycisk Start Stop, aby zatwierdzić resetowanie GPS lub przycisk Light Lock, aby anulować.
UWAGA:

Resetowanie odbiornika GPS powoduje resetowanie danych nawigacji, wartości kalibracji kompasu i informacji o czasie odpoczynku. Zapisane dzienniki nie są usuwane.

Spis treści