Wyświetlanie ikon i segmentów

Suunto Ambit2 Podręcznik użytkownika - 2.0

Spis treści

Wyświetlanie ikon i segmentów

Wyświetlanie ikon i segmentów

icons and segments Ambit2

Pełna lista ikon pojawiających się na ekranie urządzenia Suunto Ambit2 — patrz Ikony.