Suunto dokłada wszelkich starań, aby niniejsza witryna internetowa osiągnęła zgodność na poziomie AA z wytycznymi WCAG 2.0 (Web Content Accessibility Guidelines), a także by odpowiadała innym standardom ułatwień dostępu. W przypadku problemów z dostępem do informacji w tej witrynie internetowej prosimy o kontakt z działem obsługi klienta pod numerem telefonu w USA +1 855 258 0900 (linia bezpłatna).

Suunto Ambit2 Podręcznik użytkownika - 2.1

Ustawianie deklinacji

Aby zapewnić prawidłowe odczyty kompasu, należy ustawić dokładną wartość deklinacji.

Tradycyjne mapy papierowe są oparte na kierunku północy geograficznej. Kompasy wskazują północ magnetyczną, czyli miejsce nad ziemią, w którym skupiają się linie sił pola magnetycznego. W związku z tym, że północ magnetyczna i geograficzna nie znajdują się w tym samym miejscu, w kompasie należy konieczne ustawić deklinację. Deklinacja to kąt pomiędzy północą magnetyczną a północą geograficzną.

Wartość deklinacji jest podana na większości map. Lokalizacja północy magnetycznej zmienia się co rok, w związku z czym najbardziej precyzyjną i aktualną informację o wartości deklinacji można znaleźć w internecie (np. w witrynie www.magnetic-declination.com).

Mapy do biegów na orientację w terenie są sporządzane względem północy magnetycznej. Oznacza to, że w przypadku korzystania z map do biegów na orientację należy wyłączyć korektę deklinacji. W tym celu należy ustawić wartość deklinacji jako 0 stopni.

Aby ustawić wartość deklinacji:

  1. Naciśnij i przytrzymaj przycisk Next, aby wyświetlić menu opcji.
  2. Naciśnij przycisk Next, aby wybrać opcję General (Ogólne).
  3. Przyciskiem Light Lock przewiń menu do pozycji Compass (Kompas) i wybierz przyciskiem Next.
  4. Za pomocą przycisku Light Lock przejdź w menu do pozycji Declination (Deklinacja) i zatwierdź wybór przyciskiem Next.
  5. Wyłącz deklinację, wybierając opcję lub wybierz opcję W (zachód) lub E (wschód).
  6. Ustaw wartość deklinacji przyciskiem Start Stop lub Light Lock.
  7. Naciśnij przycisk Next, aby zatwierdzić ustawienie.

setting declination Ambit2

PORADA:

Ustawienia kompasu możesz wprowadzić także, przytrzymując przycisk View w trybie Compass (Kompas)

Spis treści