Suunto dokłada wszelkich starań, aby niniejsza witryna internetowa osiągnęła zgodność na poziomie AA z wytycznymi WCAG 2.0 (Web Content Accessibility Guidelines), a także by odpowiadała innym standardom ułatwień dostępu. W przypadku problemów z dostępem do informacji w tej witrynie internetowej prosimy o kontakt z działem obsługi klienta pod numerem telefonu w USA +1 855 258 0900 (linia bezpłatna).

DARMOWA DOSTAWA POWYŻEJ 400,00 zł | USŁUGA PERSONALIZACJI ZEGARKA SUUNTO POWRÓCIŁA | DARMOWE ZWROTY

Suunto Ambit2 Podręcznik użytkownika - 2.0

Spis treści
Spis treści

Ustawianie deklinacji

Aby zapewnić prawidłowe odczyty kompasu, należy ustawić dokładną wartość deklinacji.

Tradycyjne mapy papierowe są oparte na kierunku północy geograficznej. Kompasy wskazują północ magnetyczną, czyli miejsce nad ziemią, w którym skupiają się linie sił pola magnetycznego. W związku z tym, że północ magnetyczna i geograficzna nie znajdują się w tym samym miejscu, w kompasie należy konieczne ustawić deklinację. Deklinacja to kąt pomiędzy północą magnetyczną a północą geograficzną.

Wartość deklinacji jest podana na większości map. Lokalizacja północy magnetycznej zmienia się co rok, w związku z czym najbardziej precyzyjną i aktualną informację o wartości deklinacji można znaleźć w internecie (np. w witrynie www.magnetic-declination.com).

Mapy do biegów na orientację w terenie są sporządzane względem północy magnetycznej. Oznacza to, że w przypadku korzystania z map do biegów na orientację należy wyłączyć korektę deklinacji. W tym celu należy ustawić wartość deklinacji jako 0 stopni.

Aby ustawić wartość deklinacji:

  1. Naciśnij i przytrzymaj przycisk Next, aby wyświetlić menu opcji.
  2. Naciśnij przycisk Next, aby wybrać opcję General (Ogólne).
  3. Przyciskiem Light Lock przewiń menu do pozycji Compass (Kompas) i wybierz przyciskiem Next.
  4. Za pomocą przycisku Light Lock przejdź w menu do pozycji Declination (Deklinacja) i zatwierdź wybór przyciskiem Next.
  5. Wyłącz deklinację, wybierając opcję lub wybierz opcję W (zachód) lub E (wschód).
  6. Ustaw wartość deklinacji przyciskiem Start Stop lub Light Lock.
  7. Naciśnij przycisk Next, aby zatwierdzić ustawienie.

setting declination Ambit2

PORADA:

Ustawienia kompasu możesz wprowadzić także, przytrzymując przycisk View w trybie Compass (Kompas)

Spis treści