Suunto dokłada wszelkich starań, aby niniejsza witryna internetowa osiągnęła zgodność na poziomie AA z wytycznymi WCAG 2.0 (Web Content Accessibility Guidelines), a także by odpowiadała innym standardom ułatwień dostępu. W przypadku problemów z dostępem do informacji w tej witrynie internetowej prosimy o kontakt z działem obsługi klienta pod numerem telefonu w USA +1 855 258 0900 (linia bezpłatna).

Suunto Ambit2 Podręcznik użytkownika - 2.1

Rozpoczęcie treningu

Aby rozpocząć trening:

  1. Zwilż miejsca kontaktu i załóż pas do pomiaru tętna (opcjonalny).
  2. Naciśnij przycisk Start Stop, aby wyświetlić menu startowe.
  3. Naciśnij przycisk Next, aby wybrać opcję Exercise (Trening).
  4. Przejdź do opcji trybów sportowych za pomocą przycisku Start Stop lub Light Lock i wybierz odpowiedni tryb przyciskiem Next.
  5. Jeśli wybrany tryb sportowy wykorzystuje pas do pomiaru tętna, zegarek automatycznie rozpocznie poszukiwanie sygnału z pasa do pomiaru tętna. Poczekaj, aż zegarek potwierdzi odbiór sygnału tętna i/lub odbiornika GPS lub naciśnij przycisk Start Stop, aby wybrać opcję Later (Później). Urządzenie nadal będzie poszukiwać tętna / sygnału GPS.
    Kiedy sygnał zostanie odebrany, zegarek rozpocznie wyświetlanie i rejestrowanie tętna / danych GPS.
  6. Naciśnij przycisk Start Stop, aby rozpocząć rejestrowanie treningu. Aby uzyskać dostęp menu opcji, naciśnij i przytrzymaj przycisk Next (patrz Opcje dodatkowe, dostępne w trybach sportowych).

starting exercise Ambit2

Spis treści