Suunto dokłada wszelkich starań, aby niniejsza witryna internetowa osiągnęła zgodność na poziomie AA z wytycznymi WCAG 2.0 (Web Content Accessibility Guidelines), a także by odpowiadała innym standardom ułatwień dostępu. W przypadku problemów z dostępem do informacji w tej witrynie internetowej prosimy o kontakt z działem obsługi klienta pod numerem telefonu w USA +1 855 258 0900 (linia bezpłatna).

ZAPISZ SIĘ NA NEWSLETTER | DARMOWE ZWROTY

Suunto Ambit2 Podręcznik użytkownika - 2.1

FusedAlti

FusedAltiTM zapewnia odczyty wysokości będące połączeniem wysokości barometrycznej i GPS. Funkcja minimalizuje wpływ błędów przesunięcia i czasu, zapewniając dokładny odczyt wysokości.

UWAGA:

Domyślnie pomiar wysokości jest prowadzony przy użyciu funkcji FusedAlti podczas ćwiczeń korzystających z pomiaru GPS i podczas nawigacji. W przypadku wyłączenia czujnika GPS wysokość jest mierzona przy użyciu czujnika barometrycznego.

Aby nie korzystać z funkcji FusedAlti podczas pomiaru wysokości można wyłączyć ją w menu opcji.

Aby wyłączyć funkcję FusedAlti:

  1. Naciśnij i przytrzymaj przycisk Next, aby wyświetlić menu opcji.
  2. Przyciskiem Light Lock przewiń menu do pozycji Wysokościomierz/barometr i wybierz przyciskiem Next.
  3. Przejdź do pozycji FusedAlti, używając przycisku Start Stop, a następnie wybierz ją przyciskiem Next.
  4. Wybierz dla opcji FusedAlti ustawienie Wyłączona przy użyciu przycisku Start Stop lub Light Lock i zatwierdź ją przyciskiem Next.

enabling FusedAlti

Gdy urządzenie znajduje się w trybie Czas, przy użyciu funkcji FusedAlti można wyszukać nowy punkt odniesienia dla wysokości barometrycznej. Powoduje to włączenie odbiornika GPS na maksymalnie 15 minut.

Aby wyszukać nowy punkt odniesienia dla wysokości barometrycznej przy użyciu funkcji FusedAlti:

  1. Naciśnij i przytrzymaj przycisk Next, aby wyświetlić menu opcji.
  2. Przyciskiem Light Lock przewiń menu do pozycji Wysokościomierz/barometr i wybierz przyciskiem Next.
  3. Przyciskiem Light Lock przejdź w menu do pozycji Odniesienie i zatwierdź wybór przyciskiem Next.
  4. Przejdź do pozycji FusedAlti, używając przycisku Start Stop, a następnie wybierz ją przyciskiem Next. Odbiornik GPS zostanie włączony, a urządzenie rozpocznie obliczanie wysokości na podstawie funkcji FusedAlti.

new reference FusedAlti Ambit2

UWAGA:

W dobrych warunkach aktywacja funkcji FusedAlti zajmuje od 4 do 12 minut. W tym czasie urządzenie Suunto Ambit2 pokazuje wysokość barometryczną i symbol ~, wskazujący możliwą niepoprawność wysokości.

Spis treści