Suunto dokłada wszelkich starań, aby niniejsza witryna internetowa osiągnęła zgodność na poziomie AA z wytycznymi WCAG 2.0 (Web Content Accessibility Guidelines), a także by odpowiadała innym standardom ułatwień dostępu. W przypadku problemów z dostępem do informacji w tej witrynie internetowej prosimy o kontakt z działem obsługi klienta pod numerem telefonu w USA +1 855 258 0900 (linia bezpłatna).

Suunto Ambit2 Podręcznik użytkownika - 2.1

Korzystanie ze stopera

Aby korzystać ze stopera:

  1. Na aktywnym ekranie stopera naciśnij przycisk Start Stop, aby rozpocząć pomiar czasu.
  2. Naciśnij przycisk Back Lap, aby zarejestrować okrążenie lub przycisk Start Stop, aby zatrzymać stoper. Aby wyświetlić czasy okrążeń, naciśnij przycisk Back Lap przy zatrzymanym stoperze.
  3. Naciśnij przycisk Start Stop, aby kontynuować.
  4. Aby wyzerować stoper, przytrzymaj przycisk Start Stop przy zatrzymanym stoperze.

using stopwatch Ambit2

Gdy stoper jest uruchomiony, można:

  • nacisnąć przycisk View, aby przełączyć się między czasem i czasem okrążenia w dolnym wierszu wyświetlacza.
  • przejść na tryb Time (Czas) przy użyciu przycisku Next.
  • przejść do opcji menu przez naciśnięcie i przytrzymanie przycisku Next.

Spis treści