Suunto dokłada wszelkich starań, aby niniejsza witryna internetowa osiągnęła zgodność na poziomie AA z wytycznymi WCAG 2.0 (Web Content Accessibility Guidelines), a także by odpowiadała innym standardom ułatwień dostępu. W przypadku problemów z dostępem do informacji w tej witrynie internetowej prosimy o kontakt z działem obsługi klienta pod numerem telefonu w USA +1 855 258 0900 (linia bezpłatna).

Suunto Ambit2 Podręcznik użytkownika - 2.1

Zmiana ustawień godziny

Aby przejść do ustawień godziny:

 1. Naciśnij i przytrzymaj przycisk Next, aby wyświetlić menu opcji.
 2. Naciśnij przycisk Next, aby wybrać opcję General (Ogólne).
 3. Przejdź do pozycji Time/date (Godzina/data), używając przycisku Start Stop, a następnie zatwierdź przyciskiem Next.

time settings

Ustawianie godziny

Aktualna godzina jest wyświetlana w środkowym wierszu wyświetlacza w trybie Time (Czas).

Aby ustawić godzinę:

 1. W menu opcji przejdź do pozycji General (Ogólne), a następnie wybierz kolejno opcje Time/date (Godzina/Data) i Time (Godzina).
 2. Zmień wartości godzin i minut za pomocą przycisków Start Stop i Light Lock. Zatwierdź wybór przyciskiem Next.
 3. Wróć do menu ustawień, używając przycisku Back Lap, lub naciśnij i przytrzymaj przycisk Next, aby wyjść z menu opcji.

setting time Ambit2

Ustawianie daty

Aktualna data jest wyświetlana w górnym wierszu wyświetlacza w trybie Time (Czas).

Aby ustawić datę:

 1. W menu opcji przejdź do pozycji General (Ogólne), a następnie wybierz kolejno opcje Time/date (Godzina/Data) i Date (Data).
 2. Zmień wartości roku, miesiąca i dnia za pomocą przycisków Start Stop i Light Lock. Zatwierdź wybór przyciskiem Next.
 3. Wróć do menu ustawień, używając przycisku Back Lap, lub naciśnij i przytrzymaj przycisk Next, aby wyjść z menu opcji.

setting date

Ustawianie dwóch stref czasowych

Ustawienie dwóch stref czasowych pozwala śledzić aktualny czas w innej strefie czasowej, na przykład podczas podróży. Czas w drugiej strefie jest wyświetlany w dolnym wierszu wyświetlacza w trybie Time (Czas). Dostęp do tego trybu jest możliwy po naciśnięciu przycisku View.

Aby ustawić czas w dwóch strefach czasowych:

 1. W menu opcji przejdź do pozycji General (Ogólne), a następnie wybierz kolejno opcje Time/date (Godzina/Data) i Dual time (Dwie strefy czasowe).
 2. Zmień wartości godzin i minut za pomocą przycisków Start Stop i Light Lock. Zatwierdź wybór przyciskiem Next.
 3. Wróć do menu ustawień, używając przycisku Back Lap, lub naciśnij i przytrzymaj przycisk Next, aby wyjść z menu opcji.

setting dual time

Ustawianie alarmu

Urządzenie Suunto Ambit2 może pełnić funkcję budzika.

Aby przejść do trybu alarmu i ustawić alarm:

 1. W menu opcji przejdź do pozycji General (Ogólne), a następnie wybierz kolejno opcje Time/date (Godzina/Data) i Alarm (Alarm).
 2. Włącz lub wyłącz alarm za pomocą przycisku Start Stop lub Light Lock. Zatwierdź wybór przyciskiem Next.
 3. Ustaw godzinę i minuty za pomocą przycisków Start Stop i Light Lock. Zatwierdź wybór przyciskiem Next.
 4. Wróć do menu ustawień, używając przycisku Back Lap, lub naciśnij i przytrzymaj przycisk Next, aby wyjść z menu opcji.

setting alarm Ambit2

Gdy alarm jest włączony, na większości ekranów wyświetla się symbol alarmu.

Po uruchomieniu alarmu można:

 • wybrać opcję Snooze (Drzemka), naciskając przycisk Light Lock. Alarm wyłączy się i będzie uruchamiany co 5 minut aż do wyłączenia. Funkcja drzemki działa do 12 razy (w sumie 1 godzinę).
 • Wybierz opcję Stop (Stop), naciskając przycisk Start Stop. Alarm wyłączy się i uruchomi ponownie o tej samej godzinie następnego dnia, jeśli nie zostanie wyłączony w ustawieniach.

alarm snooze Ambit2

UWAGA:

Podczas trwania drzemki ikona alarmu miga w trybie TIME (CZAS).

Spis treści