Suunto dokłada wszelkich starań, aby niniejsza witryna internetowa osiągnęła zgodność na poziomie AA z wytycznymi WCAG 2.0 (Web Content Accessibility Guidelines), a także by odpowiadała innym standardom ułatwień dostępu. W przypadku problemów z dostępem do informacji w tej witrynie internetowej prosimy o kontakt z działem obsługi klienta pod numerem telefonu w USA +1 855 258 0900 (linia bezpłatna).

Suunto D5 Podręcznik użytkownika

Ładowanie akumulatora

Ładuj Suunto D5 przy użyciu dołączonego kabla USB. W celu ładowania korzystaj z portu USB 5 V DC, 0,5 A jako źródła zasilania. Jeśli poziom naładowania akumulatora jest bardzo niski, wyświetlacz pozostaje ciemny podczas ładowania aż do czasu, gdy akumulator osiągnie adekwatny poziom naładowania.

Battery empty charging

UWAGA:

Nie możesz używać przycisków urządzenia Suunto D5, gdy kabel USB jest podłączony do komputera. W przypadku ładowania z gniazda ściennego lub jeśli komputer przejdzie w tryb uśpienia, przyciski działają ponownie.

OSTRZEŻENIE:

Urządzenie należy ładować wyłącznie za pomocą adapterów USB, które są zgodne z normą IEC 62368-1 i mają maksymalne napięcie wyjściowe 5 V. Niezgodne adaptery stanowią zagrożenie pożarowe i stwarzają ryzyko odniesienia obrażeń ciała oraz mogą spowodować uszkodzenie urządzenia Suunto.

PRZESTROGA:

NIE WOLNO używać kabla USB, gdy Suunto D5 jest mokry. Może to spowodować elektryczne uszkodzenie urządzenia. Należy upewnić się, że zarówno złącze kabla, jak i obszar styków złącza w urządzeniu są suche.

PRZESTROGA:

NIE WOLNO dopuścić, aby styki złącza kabla USB dotykały jakiejkolwiek powierzchni przewodzącej. Może to spowodować zwarcie i kabel przestanie być użyteczny.

Akumulatory mają ograniczoną liczbę cykli ładowania i w końcu mogą wymagać wymiany. Wymiany akumulatora powinno dokonywać wyłącznie autoryzowane centrum serwisowe firmy Suunto.

Spis treści