Suunto dokłada wszelkich starań, aby niniejsza witryna internetowa osiągnęła zgodność na poziomie AA z wytycznymi WCAG 2.0 (Web Content Accessibility Guidelines), a także by odpowiadała innym standardom ułatwień dostępu. W przypadku problemów z dostępem do informacji w tej witrynie internetowej prosimy o kontakt z działem obsługi klienta pod numerem telefonu w USA +1 855 258 0900 (linia bezpłatna).

DARMOWA DOSTAWA POWYŻEJ 650,00 zł | ZAPISZ SIĘ NA NEWSLETTER | NAJCZĘŚCIEJ ZADAWANE PYTANIA

Suunto D5 Podręcznik użytkownika

Ładowanie akumulatora

Ładuj Suunto D5 przy użyciu dołączonego kabla USB. W celu ładowania korzystaj z portu USB 5 V dc, 0,5 A jako źródła zasilania. Jeśli poziom naładowania akumulatora jest bardzo niski, wyświetlacz pozostaje ciemny podczas ładowania aż do czasu, gdy akumulator osiągnie adekwatny poziom naładowania.

Battery empty charging

UWAGA:

Kiedy kabel USB jest podłączony do komputera, nie można używać przycisków na urządzeniu Suunto D5. W przypadku ładowania z gniazda ściennego lub jeśli komputer przejdzie w tryb uśpienia, przyciski działają ponownie.

OSTRZEŻENIE:

Urządzenie należy ładować tylko za pośrednictwem adapterów USB zgodnych z zaleceniami normy IEC 60950-1 dotyczącymi ograniczonego zasilania. Niezgodne adaptery stwarzają zagrożenie pożarem i ryzyko odniesienia obrażeń oraz mogą spowodować uszkodzenie urządzenia Suunto.

PRZESTROGA:

NIE WOLNO używać kabla USB, jeśli urządzenie Suunto D5 jest mokre. Może to spowodować elektryczne uszkodzenie urządzenia. Należy upewnić się, że zarówno złącze kabla, jak i obszar styków złącza w urządzeniu są suche.

PRZESTROGA:

NIE WOLNO dopuścić, aby styki złącza kabla USB dotykały jakiejkolwiek powierzchni przewodzącej. Może to spowodować zwarcie i kabel przestanie być użyteczny.

Akumulatory mają ograniczoną liczbę cykli ładowania i w końcu mogą wymagać wymiany. Wymiany akumulatora powinno dokonywać wyłącznie autoryzowane centrum serwisowe firmy Suunto.

Spis treści