Suunto dokłada wszelkich starań, aby niniejsza witryna internetowa osiągnęła zgodność na poziomie AA z wytycznymi WCAG 2.0 (Web Content Accessibility Guidelines), a także by odpowiadała innym standardom ułatwień dostępu. W przypadku problemów z dostępem do informacji w tej witrynie internetowej prosimy o kontakt z działem obsługi klienta pod numerem telefonu w USA +1 855 258 0900 (linia bezpłatna).

Suunto D5 Podręcznik użytkownika

Czas na powierzchni i czas zakazu lotu samolotem

Po nurkowaniu komputer nurkowy Suunto D5 wyświetla czas na powierzchni od poprzedniego nurkowania i czas odliczania zalecanego okresu zakazu lotu samolotem. W trakcie czasu zakazu lotu samolotem należy unikać podróżowania (także samolotem) na dużych wysokościach.

Surf NoFly D5

Czas zakazu lotu samolotem to minimalny czas na powierzchni po nurkowaniu, który zaleca się odczekać przed wejściem do samolotu i lataniem samolotem. Czas zakazu lotu samolotem zawsze wynosi co najmniej 12 godzin i jest równy czasowi desaturacji, gdy czas ten jest dłuższy niż 12 godzin. W przypadku czasu desaturacji krótszego niż 75 minut czas zakazu latania samolotem nie jest podawany.

Jeśli podczas nurkowania pominięta zostanie dekompresja, przez co nastąpi aktywacja 48-godzinnej blokady algorytmu (patrz Blokada algorytmu), czas zakazu lotu samolotem wyniesie zawsze 48 godzin. Podobnie w przypadku nurkowania w trybie Gauge (Głębokościomierz) (miernik czasu dennego), czas zakazu lotu samolotem wynosi 48 godzin.

W przypadku Suunto Fused™ RGBM 2 na czas zakazu lotów wpływa wybrany parametr ustawienia osobistego (-2, -1, 0, +1, +2). Im bardziej konserwatywne ustawienie osobiste, tym dłuższe wyświetlane wartości czasu zakazu lotu samolotem. Bardziej agresywne ustawienia osobiste spowodują wyświetlanie krótszych wartości czasu zakazu lotu samolotem.

Po upływie czasu zakazu lotu samolotem obliczonego przez Suunto D5 z zastosowaniem algorytmu Suunto Fused™ RGBM 2 można korzystać z normalnych przelotów (podczas których w kabinie zapewniane jest ciśnienie powietrza typowe dla wysokości 3000 m).

OSTRZEŻENIE:

JEŻELI KOMPUTER POKAZUJE ZAKAZ LOTU SAMOLOTEM ZALECA SIĘ UNIKANIE PODRÓŻY LOTNICZYCH. PRZED PODRÓŻĄ LOTNICZĄ NALEŻY URUCHOMIĆ KOMPUTER I SPRAWDZIĆ, KIEDY MIJA CZAS ZAKAZU LOTU SAMOLOTEM! Latanie lub przebywanie na dużej wysokości w tym czasie może znacznie podwyższyć ryzyko wystąpienia DCS. Należy zapoznać się z zaleceniami opracowanymi przez
Divers Alert Network (DAN). Nie ma możliwości ustalenia uniwersalnej zasady dotyczącej odbywania lotu po nurkowaniu, która gwarantowałaby całkowite wyeliminowanie ryzyka choroby dekompresyjnej!

Spis treści