Suunto dokłada wszelkich starań, aby niniejsza witryna internetowa osiągnęła zgodność na poziomie AA z wytycznymi WCAG 2.0 (Web Content Accessibility Guidelines), a także by odpowiadała innym standardom ułatwień dostępu. W przypadku problemów z dostępem do informacji w tej witrynie internetowej prosimy o kontakt z działem obsługi klienta pod numerem telefonu w USA +1 855 258 0900 (linia bezpłatna).

Suunto D5 Podręcznik użytkownika

Tryby nurkowania

Domyślnie komputer nurkowy Suunto D5 ma trzy tryby nurkowania: Air/Nitrox, Free i Gauge (miernik czasu dennego). Wybierz odpowiedni tryb nurkowania w opcji Ustawienia nurkowania »Tryb. Jeśli wybierzesz tryb Off, możesz używać swojego Suunto D5 jako zwykłego zegarka. W takim przypadku wszystkie funkcje nurkowe są wyłączone.

p7-mode-menu

UWAGA:

Suunto D5 pokazuje wszystkie nazwy trybów nurkowania w języku angielskim. Można zmienić nazwy trybów nurkowania za pomocą aplikacji Suunto.

Tryb Powietrze/Nitroks

Domyślnie tryb Air/Nitrox służy do nurkowania ze zwykłym powietrzem i nurkowania z mieszankami gazów wzbogaconymi w tlen.

Nurkowanie z mieszanką gazów nitroksowych pozwala wydłużyć czasy denne lub zmniejszyć ryzyko wystąpienia choroby dekompresyjnej. Suunto D5 dostarcza informacji potrzebnych do dostosowania nurkowania i utrzymania się w bezpiecznych granicach.

Podczas nurkowania z mieszanką gazów nitroksowych należy wprowadzić do Suunto D5 zarówno wartość procentową tlenu w butli, jak i limit ciśnienia parcjalnego tlenu. Zapewnia to prawidłowość obliczeń zawartości azotu i tlenu oraz maksymalnej głębokości nurkowania (MOD), które opierają się na wprowadzonych wartościach. Domyślna zawartość procentowa tlenu (O2%) to 21% (powietrze), a ciśnienie parcjalne tlenu (pO2) to 1,6 bara (23 psi).

UWAGA:

Podczas nurkowania z mieszanką gazów nitroksowych firma Suunto zaleca zmianę ciśnienia parcjalnego na 1,4 bara (20 psi).

Tryb Air/Nitrox ma cztery widoki:

 • Czas bezdekompresyjny — łuk pokazuje czas bezdekompresyjny.

  airnitrox nodeco

 • Kompas

  airnitrox compass

 • Ciśnienie w butli – w celu uzyskania dalszych informacji dotyczących danych wyświetlanych na ekranie patrz Ciśnienie w butli.

  airnitrox tank pressure

 • Stoper (widoczny po dostosowaniu za pomocą aplikacji Suunto)

  airnitrox timer

Tryb Gauge (Głębokościomierz)

Suunto D5 należy używać jako miernika czasu dennego w trybie Gauge.

Licznik na środku ekranu, który pokazuje czas nurkowania w minutach i sekundach, włącza się, kiedy rozpoczynasz nurkowanie.

Gauge służy tylko jako miernik czasu dennego. Nie wykorzystuje algorytmu dekompresji, dlatego nie obejmuje informacji ani obliczeń dotyczących dekompresji.

Tryb Gauge (Głębokościomierz) oferuje trzy widoki:

 • Stoper

  Gauge timer D5

 • Kompas

  Gauge compass D5

 • Ciśnienie w butli – w celu uzyskania dalszych informacji dotyczących danych wyświetlanych na ekranie patrz Ciśnienie w butli.

  Gauge tank pressure D5

UWAGA:

Po nurkowaniu w trybie Gauge możliwość obliczania dekompresji pozostaje zablokowana przez 48 godzin. Przy ponownym nurkowaniu w tym czasie w trybie Air/Nitrox lub Free obliczanie dekompresji nie jest możliwe, a w polach informacji o dekompresji wyświetla się komunikat Zablo..

UWAGA:

Zablokowany pomiar czasu zostanie cofnięty na 48 godzin, jeśli nurek rozpocznie nowe nurkowanie z zablokowanym urządzeniem.

Tryb nurkowania swobodnego

W trybie Free komputera nurkowego Suunto D5 można używać jako urządzenia do nurkowania swobodnego.

Przejdź do Menu główne » Ustawienia nurkowania » Tryb, aby aktywować tryb Free. Suunto D5 uruchomi się ponownie w celu zmiany trybu. Po aktywowaniu trybu Free wyświetlacz wyświetli dane w kolorze białym. Głębokość jest wyświetlana w zaprogramowanej jednostce (patrz Jak ustawić język i jednostkę), a czasy nurkowania w minutach i sekundach na środku wyświetlacza. Informacje dotyczące temperatury znajdują się u dołu wyświetlacza. Za pomocą dolnego przycisku możesz zmienić okno u dołu wyświetlacza.

Nurkowanie swobodne zaczyna się na głębokości 1,2 m (4 ft) z kontaktem wodnym lub 3,0 m (9,8 ft) bez kontaktu wodnego i kończy się, gdy głębokość jest mniejsza niż 0,9 m (3 ft) z kontaktem wodnym lub 3,0 m (9,8 ft) bez kontaktu wodnego. Aby uzyskać więcej informacji na temat czujnika kontaktu wodnego, patrz Kontakty wodne.

Tryb nurkowania swobodnego oferuje trzy widoki domyślne:

 • Godzina
 • Głębokość
 • Kompas

Czwarty widok jest dostępny po dostosowaniu w aplikacji Suunto:

 • Stoper

Widoki można zmieniać poprzez naciśnięcie dolnego przycisku.

Godzina

Przed nurkowaniem:

Freedive time before dive D5

Podczas nurkowania:

Freedive time during dive D5

Głębokość

To widok domyślny. Biała strzałka z lewej strony łuku porusza się zgodnie z głębokością. Żółty łuk pokazuje głębokość pomiędzy głębokością maksymalną (określoną przez powiadomienie o głębokości 5) a następnym najgłębszym, aktywnym powiadomieniem o głębokości.

Przed nurkowaniem:

Freedive depth before dive D5

Podczas nurkowania:

Freedive depth during dives D5

Kompas

Przed nurkowaniem:

Freedive sompass before dives D5

Podczas nurkowania:

Freedive compass during dives D5

Stoper

Ten widok jest dostępny tylko po dostosowaniu w aplikacji Suunto.

Przed nurkowaniem:

Freedive timer before dives D5

Podczas nurkowania:

Freedive timer during dives D5

Na powierzchni po nurkowaniu swobodnym

Free mode surface depth view D5

Kiedy znajdziesz się na powierzchni po nurkowaniu swobodnym, dane na wyświetlaczu zmienią kolor na zielony. Możesz zobaczyć swoją ostatnią głębokość, czas ostatniego nurkowania oraz liczbę wykonanych nurkowań (biała liczba z symbolem kratki).

Powiadomienie o powierzchni

W widoku Timer (Stoper) czas przerwy na powierzchni jest naliczany w minutach i sekundach u dołu ekranu w zielonym polu, pod wartością zaprogramowaną w obszarze Menu główne » Ustawienia nurkowania » POWIADOMIENIA » Powiadomienie o powierzchni.

Free mode surface interval D5

Jeśli Powiadomienie o powierzchni jest wyłączony, licznik czasu przerwy na powierzchni pracuje przez cztery godziny. Po upływie tego czasu lub uprzednio zaprogramowanego czasu przerwy na powierzchni licznik znika z wyświetlacza. Twój Suunto D5 pokaże następujące dane:

Free mode time view after surface int

Pod ikoną czasu na powierzchni icon surface D5 czas spędzony na powierzchni wyrażony w godzinach i minutach jest pokazany w kolorze białym.

W celu uzyskania informacji na temat ustawiania powiadomień o głębokości patrz Jak ustawić powiadomienia o głębokości (tylko nurkowanie swobodne).

Licznik czasu na powierzchni:

Przy nurkowaniu swobodnym możesz korzystać z licznika czasu na powierzchni, aby lepiej przygotować się do kolejnego nurkowania. Komputer nurkowy Suunto D5 zaczyna odliczanie, gdy tylko osiągniesz głębokość 0,9 metra (3 ft).

Spis treści