Suunto dokłada wszelkich starań, aby niniejsza witryna internetowa osiągnęła zgodność na poziomie AA z wytycznymi WCAG 2.0 (Web Content Accessibility Guidelines), a także by odpowiadała innym standardom ułatwień dostępu. W przypadku problemów z dostępem do informacji w tej witrynie internetowej prosimy o kontakt z działem obsługi klienta pod numerem telefonu w USA +1 855 258 0900 (linia bezpłatna).

Suunto D5 Podręcznik użytkownika

Blokada algorytmu

Przekroczenie górnego pułapu dekompresji

W przypadku wynurzenia powyżej górnego pułapu dekompresji o więcej niż 0,6 m (2 stopy) parametr pułapu zmienia kolor na czerwony, wyświetla się strzałka skierowana w dół i emitowany jest alarm dźwiękowy.

p10-ceiling-broken

W takiej sytuacji, aby kontynuować dekompresję, należy cofnąć się na głębokość poniżej górnego pułapu dekompresji. Jeśli w ciągu trzech (3) minut czynność ta nie zostanie wykonana, Suunto D5 dochodzi do blokady obliczeń algorytmu i wyświetla się komunikat o blokadzie Zablo., jak pokazano poniżej. Zauważ, że wartość górnego pułapu dekompresji nie jest już wtedy podawana.

p12-locked

Blokada algorytmu

Algorytm Suunto Fused™ RGBM 2 zostanie zablokowany na 48 godzin w przypadku pominięcia przystanków dekompresyjnych przez ponad 3 (trzy) minuty. W przypadku blokady algorytmu informacje na temat algorytmu nie są dostępne, a w ich miejsce wyświetlany jest komunikat o blokadzie Zablo.. Blokada algorytmu to funkcja bezpieczeństwa wskazująca, że informacje generowane przez algorytm nie są już aktualne.

Blokada algorytmu w Timer view (Widoku stopera):

D5 Locked timer

Blokada algorytmu w No Deco view (Widoku czasu bezdekompresyjnego – bez deko):

D5 Locked nodeco

W tym stanie szczególnie wzrasta ryzyko wystąpienia choroby dekompresyjnej (DCS). Informacje dotyczące dekompresji nie są dostępne przez kolejne 48 godzin od wyjścia na powierzchnię.

Nurkowanie z zablokowanym algorytmem jest możliwe, jednakże zamiast informacji dotyczących dekompresji wyświetlany jest komunikat o blokadzie Zablo.. Nurkowanie z zablokowanym algorytmem powoduje zresetowanie czasu blokady algorytmu z powrotem na 48 godzin po wyjściu na powierzchnię.

Spis treści