Suunto dokłada wszelkich starań, aby niniejsza witryna internetowa osiągnęła zgodność na poziomie AA z wytycznymi WCAG 2.0 (Web Content Accessibility Guidelines), a także by odpowiadała innym standardom ułatwień dostępu. W przypadku problemów z dostępem do informacji w tej witrynie internetowej prosimy o kontakt z działem obsługi klienta pod numerem telefonu w USA +1 855 258 0900 (linia bezpłatna).

Suunto D5 Podręcznik użytkownika

Czas do zużycia gazu

Czas do zużycia gazu oznacza ilość powietrza (gazu) pozostałego dla aktualnej mieszanki gazów, która jest podana w minutach. Czas zależy od wartości ciśnienia w butli oraz aktualnego tempa oddychania nurka.

Czas do zużycia gazu w dużym stopniu zależy również od głębokości, na jakiej obecnie znajduje się nurek. Na przykład, gdy wszystkie inne czynniki — takie jak tempo oddychania, ciśnienie w butli i rozmiar butli — nie zmieniają się, głębokość ma następujący wpływ na czas do zużycia gazu:

  • Na głębokości 10 m (33 ft, ciśnienie otoczenia wynosi 2 bary) czas do zużycia gazu wynosi 40 minut.
  • Na głębokości 30 m (99 ft, ciśnienie otoczenia wynosi 4 bary) czas do zużycia gazu wynosi 20 minut.
  • Na głębokości 70 m (230 ft, ciśnienie otoczenia wynosi 8 barów) czas do zużycia gazu wynosi 10 minut.

Czas do zużycia gazu można wyświetlić na dole ekranów trybu nurkowania. Jeśli nie sparowano czujnika Suunto Tank POD, w polu „gas time” (czas do zużycia gazu) wyświetla się skrót „N/A” (brak możliwości pozyskania danych). Jeśli sparowano czujnik Suunto Tank POD, lecz urządzenie nie otrzymało żadnych danych, w polu „gas time” (czas do zużycia gazu) wyświetla się symbol „--”. Może to oznaczać, że czujnik POD jest poza zasięgiem, butla jest zamknięta lub wyczerpuje się akumulator czujnika POD.

p23-gas-time

UWAGA:

Należy dostosować wielkość butli, ciśnienie w butli i osobiste zużycie gazu, aby uzyskać prawidłowe obliczenia gazu. Opcje te są dostępne w obszarze Plan nurkowania w menu urządzenia.

Spis treści