Suunto dokłada wszelkich starań, aby niniejsza witryna internetowa osiągnęła zgodność na poziomie AA z wytycznymi WCAG 2.0 (Web Content Accessibility Guidelines), a także by odpowiadała innym standardom ułatwień dostępu. W przypadku problemów z dostępem do informacji w tej witrynie internetowej prosimy o kontakt z działem obsługi klienta pod numerem telefonu w USA +1 855 258 0900 (linia bezpłatna).

Suunto D5 Podręcznik użytkownika

Ciśnienie w butli

Komputer nurkowy Suunto D5 może być używany z maksymalnie trzema czujnikami Suunto Tank POD do bezprzewodowej transmisji informacji o ciśnieniu w butli.

Aby zainstalować i podłączyć czujnik Suunto Tank POD, zobacz Jak zainstalować i sparować czujnik Suunto Tank POD

W widoku ciśnienia w butli można przeglądać następujące ekrany.

W oknie przełączania aktualne ciśnienie w butli jest wyświetlane domyślnie w niebieskim polu. Jest ono również wskazane za pomocą niebieskiej strzałki w łuku. Niebieska część łuku wskazuje zakres pomiędzy wartością ustawioną przez użytkownika dla alarmu ciśnienia w butli a aktualną wartością ciśnienia w butli:

Tank Pressure No alarm D5

W poniższym przykładzie alarm ciśnienia w butli ustawiono na 100 barów. Ciśnienie w butli wynosi 75 barów, jak wskazano w u dołu przełącznego okna. Gdy alarm ciśnienia w butli jest włączony, a wartość znajduje się pomiędzy ustawioną wartością a wartością 50 barów, wartość ciśnienia w butli jest wskazywana w żółtym polu w przełączanym oknie, a zakres jest wyświetlany również w postaci łuku w kolorze żółtym:

Tank Pressure Alarm D5

Gdy ciśnienie w zbiorniku spadnie poniżej 50 barów (czyli do obszaru łuku w kolorze czerwonym), faktyczna wartość ciśnienia w zbiorniku jest wskazywana w czerwonym polu w przełączanym oknie oraz aktywacji ulega obowiązkowy alarm:

Tank Pressure red Alarm D5

Spis treści