Suunto dokłada wszelkich starań, aby niniejsza witryna internetowa osiągnęła zgodność na poziomie AA z wytycznymi WCAG 2.0 (Web Content Accessibility Guidelines), a także by odpowiadała innym standardom ułatwień dostępu. W przypadku problemów z dostępem do informacji w tej witrynie internetowej prosimy o kontakt z działem obsługi klienta pod numerem telefonu w USA +1 855 258 0900 (linia bezpłatna).

DARMOWA DOSTAWA POWYŻEJ 650,00 zł | ZAPISZ SIĘ NA NEWSLETTER | NAJCZĘŚCIEJ ZADAWANE PYTANIA

Suunto D5 Podręcznik użytkownika

Jak dostosować tryby nurkowania za pomocą oprogramowania DM5

Aby dokonać personalizacji ustawień Suunto D5:

 1. Pobierz i zainstaluj oprogramowanie Suunto DM5 ze strony internetowej http://www.suunto.com/DM5.
 2. Podłącz komputer nurkowy Suunto D5 do komputera przy użyciu kabla USB.
 3. W oknie urządzeń wybierz Suunto D5.
 4. Wybierz zakładkę Customization. Możliwe jest tworzenie nowych trybów nurkowania i modyfikowanie istniejących.
UWAGA:

Przy tworzeniu lub modyfikowaniu trybów nurkowania konieczne jest dokonanie synchronizacji zmian z komputerem nurkowym Suunto D5 przed odłączeniem kabla USB w celu zachowania zmian w urządzeniu.

Personalizacja ustawień dzieli się na cztery kategorie:

 • Nazwa trybu nurkowania
 • Algorytm nurkowania
 • Ustawienia gazu
 • Dostosuj widoki

Aby dostosować kategorie:

Tryb nurkowania (nazwa)

 • Krótka i prosta nazwa pomoże łatwo zidentyfikować funkcje oraz informacje spersonalizowane dla danego trybu.
 • Maksymalna długość nazwy nie może przekroczyć 15 znaków.

Algorytm nurkowania

 • Wybierz opcję używania algorytmu Suunto Fused RGBM 2 lub No algorithm (patrz Algorytm dekompresji).
 • Wybór No algorithm powoduje to, że komputer nurkowy Suunto D5 działa w danym trybie jak głębokościomierz (miernik czasu dennego). Dalsza opcja do skonfigurowania to jedynie:
  • Typ nurkowania
 • Przy wyborze algorytmu Suunto Fused RGBM 2 dostępne są dodatkowe opcje:

Ustawienia gazu

Skonfiguruj wyświetlane dane w menu Gazy w obszarze Suunto D5.

 • Włącz lub wyłącz opcję Multiple gases. Kiedy opcja ta jest włączona, aktywna staje się opcja Modify gases while diving.

  Jej wyłączenie powoduje uproszczenie menu, które staje się łatwiejsze w obsłudze z wyłącznie jednym rodzajem gazu.

 • Gas max pO2 gazu może być ustawiony na opcję ręczną lub stałą:
  • Ustawienie stałe pozwala wybrać wartość stosowaną dla wszystkich gazów. Nie możesz ręcznie edytować ich w menu Gases (Gazy), ponieważ jest zdezaktywowane. Możesz wybierać spośród opcji:
   • Ustawienie stałe na 1.2
   • Ustawienie stałe na 1.3
   • Ustawienie stałe na 1.4
   • Ustawienie stałe na 1.5
   • Ustawienie stałe na 1.6
  • Ustawienie ręczne, aby edytować maksymalne pO2 gazu dla każdego gazu z osobna w menu Gazy.

Dostosuj widoki

W trybach Powietrze/Nitroks, Głebokościomierz i Nurkowanie swobodne można utworzyć do czterech niestandardowych widoków oprócz ustalonego widoku All day. W trybie Off (Wyłączony) dostępny jest tylko jeden widok All day.

UWAGA:

Dostosowanie stylu wyświetlania trybu nie jest możliwe dla Suunto D5.

 1. W każdym trybie stały widok All day znajduje się pod opcją View 1, który jest widokiem zegarka lub czasu.
 2. Widok Default to View 2, który można zmieniać, wybierając spośród opcji Tank pressure, Timer lub Compass.
 3. Dalsze widoki są dostępne w polu Add new view do wyboru z listy rozwijanej.
 4. Modyfikuj, usuwaj lub dodawaj nowe, konfigurowalne pola w każdym widoku trybu. Maksymalna liczba przełączanych okien (przełączanych pól) to 15 dla każdego widoku. Podczas edytowania widoku w programie DM5 możliwe jest uzyskanie jego podglądu na komputerze nurkowym Suunto D5.
 5. Po dodaniu żądanych widoków kliknij Done.
 6. Synchronize swoje urządzenie, aby zapisać spersonalizowane ustawienia w Suunto D5.
 7. Korzystając z danego widoku na komputerze nurkowym Suunto D5, naciskaj dolny przycisk, aby przewijać przełączane okna.

Spis treści