Suunto dokłada wszelkich starań, aby niniejsza witryna internetowa osiągnęła zgodność na poziomie AA z wytycznymi WCAG 2.0 (Web Content Accessibility Guidelines), a także by odpowiadała innym standardom ułatwień dostępu. W przypadku problemów z dostępem do informacji w tej witrynie internetowej prosimy o kontakt z działem obsługi klienta pod numerem telefonu w USA +1 855 258 0900 (linia bezpłatna).

Suunto D5 Podręcznik użytkownika

Wyświetlacz – tryby, widoki i stany

Urządzenie Suunto D5 jest wyposażone w trzy przyciski pełniące różne funkcje w różnych widokach. Krótkie lub długie naciśnięcie zapewnia dostęp do odmiennych funkcji.

Button logic overview D5

Suunto D5 ma trzy główne tryby nurkowania: Air/Nitrox, Głębinomierz oraz Free.

Naciśnij i przytrzymaj środkowy przycisk, aby wejść do obszaru Menu główne, i wybierz odpowiedni tryb danego nurkowania w obszarze Ustawienia nurkowania » Tryb. Wybierz Off, jeśli chcesz używać Suunto D5 jako zwykłego zegarka. W takim przypadku wszystkie funkcje nurkowe są wyłączone.

Suunto D5 automatycznie uruchamia się ponownie, by zmienić tryb.

Poszczególne tryby mają różne widoki. Niektóre widoki są dostępne domyślnie, zaś inne można udostępnić poprzez dostosowanie w aplikacji Suunto.

Aby uzyskać bardziej szczegółowe informacje na temat widoków dostępnych w różnych trybach, patrz Tryby nurkowania.

Suunto D5Urządzenie automatycznie przełącza się między trybem powierzchniowym i trybem nurkowania. Tryb nurkowania zostaje aktywowany na głębokości ponad 1,2 m (4 ft) poniżej poziomu wody.

W domyślnym ekranie nurkowania wyświetlane są następujące informacje:

easy-to-read final D5

Przełączane okno zawiera różne informacje, które można przełączać, naciskając dolny przycisk.

Aby uzyskać pełną mapę pozycji menu dostępnych w Twoim Suunto D5, patrz Menu.

Spis treści