Suunto dokłada wszelkich starań, aby niniejsza witryna internetowa osiągnęła zgodność na poziomie AA z wytycznymi WCAG 2.0 (Web Content Accessibility Guidelines), a także by odpowiadała innym standardom ułatwień dostępu. W przypadku problemów z dostępem do informacji w tej witrynie internetowej prosimy o kontakt z działem obsługi klienta pod numerem telefonu w USA +1 855 258 0900 (linia bezpłatna).

Suunto D5 Podręcznik użytkownika

Dziennik

Rejestry nurkowań można znaleźć w sekcji Dzienniki. Są one uporządkowane według daty i godziny; każda pozycja wyświetla również maksymalną głębokość oraz czas nurkowania.

Logs list D5

Szczegóły i profil rejestrów nurkowań można przeglądać, przewijając listę rejestrów przy użyciu górnego lub dolnego przycisku i zatwierdzając wybór rejestru przy użyciu środkowego przycisku.

Każdy rejestr nurkowania zawiera próbki danych pobierane w stałych 10-sekundowych odstępach. Częstotliwość próbkowania dla nurkowania swobodnego to 1 sekunda.

Logs Menu scrolling up D5

Na potrzeby bardziej szczegółowych analiz rejestrów należy przesłać dane dotyczące nurkowań do aplikacji Suunto (Aplikacja Suunto).

Na poniższej ilustracji pokazano informacje na temat:

  • czasów uruchomienia i zatrzymania (14:36, 15:11)
  • profilu głębokości
  • czasu trwania przerwy powierzchniowej (0:07)
  • głębokości maksymalnej i temperatury na głębokości maksymalnej (33,0 m, 19°C)

p24-log-graph

Na przykład, ekran informacji w dzienniku zawiera następujące informacje o zarejestrowanym nurkowaniu w trybie Nitrox:

log-data

Zapełnienie pamięci dziennika powoduje usunięcie najstarszych nurkowań w celu pozyskania miejsca dla nowych.

UWAGA:

Wyjście na powierzchnię i ponowne zanurkowanie w ciągu pięciu minut Suunto D5 traktowane jest jako jedno nurkowanie.

Spis treści