Suunto dokłada wszelkich starań, aby niniejsza witryna internetowa osiągnęła zgodność na poziomie AA z wytycznymi WCAG 2.0 (Web Content Accessibility Guidelines), a także by odpowiadała innym standardom ułatwień dostępu. W przypadku problemów z dostępem do informacji w tej witrynie internetowej prosimy o kontakt z działem obsługi klienta pod numerem telefonu w USA +1 855 258 0900 (linia bezpłatna).

Suunto D5 Podręcznik użytkownika

Mieszanki gazów

Domyślnie Suunto D5 ma tylko jeden gaz (powietrze). Możesz zmieniać wartość procentową O2 i ustawienia pO2 w menu Gazy. W przypadku wyboru trybu nurkowego Air/Nitrox konieczne jest zdefiniowanie gazów w celu zapewnienia prawidłowego działania algorytmu dekompresji.

Jeśli chcesz korzystać z kilku gazów, aktywuj opcję Wiele gazów w menu urządzenia w obszarze Ustawienia nurkowania » Parametry.

UWAGA:

Przy wprowadzaniu wyniku analizy gazu do komputera nurkowego Suunto D5 uzyskaną wartość należy zaokrąglić w dół. Na przykład, jeśli zawartość tlenu w analizowanym gazie wynosi 31,8%, do komputera nurkowego należy wprowadzić wartość 31%. Dzięki temu obliczenie dekompresji będzie bardziej konserwatywne.

OSTRZEŻENIE:

KOMPUTER NURKOWY NIE PRZYJMUJE WARTOŚCI PROCENTOWYCH STĘŻENIA TLENU WYRAŻONYCH W POSTACI
UŁAMKOWEJ. WARTOŚCI PROCENTOWYCH WYRAŻONYCH W POSTACI UŁAMKOWEJ NIE WOLNO ZAOKRĄGLAĆ W GÓRĘ! Zaokrąglanie w górę powoduje zaniżanie wartości procentowych stężenia azotu i wywiera wpływ na obliczenia związane z dekompresją.

UWAGA:

Widok ekranu można spersonalizować w opcji menu Gazy za pośrednictwem aplikacji Suunto.

Spis treści