Suunto dokłada wszelkich starań, aby niniejsza witryna internetowa osiągnęła zgodność na poziomie AA z wytycznymi WCAG 2.0 (Web Content Accessibility Guidelines), a także by odpowiadała innym standardom ułatwień dostępu. W przypadku problemów z dostępem do informacji w tej witrynie internetowej prosimy o kontakt z działem obsługi klienta pod numerem telefonu w USA +1 855 258 0900 (linia bezpłatna).

DARMOWA DOSTAWA POWYŻEJ 650,00 zł | ZAPISZ SIĘ NA NEWSLETTER | NAJCZĘŚCIEJ ZADAWANE PYTANIA

Suunto D5 Podręcznik użytkownika

Mieszanki gazów

W przypadku wyboru trybu Air/Nitrox (Powietrze/Nitroks) konieczne jest zdefiniowanie gazów w celu zapewnienia prawidłowego działania algorytmu dekompresji. Gazy definiuje się wybierając opcję Gazy. W trybie Powietrze/Nitroks można zmienić wartość procentową O2 i wartość PO2.

UWAGA:

Przy wprowadzaniu wyniku analizy gazu do komputera nurkowego Suunto D5 wynik należy zaokrąglić w dół. Przykładowo, jeśli zawartość tlenu w analizowanym gazie wynosi 31,8%, do komputera nurkowego należy wprowadzić wartość 31%. W ten sposób obliczenia dekompresji będą pewniejsze.

OSTRZEŻENIE:

KOMPUTER NURKOWY NIE PRZYJMUJE WARTOŚCI PROCENTOWYCH STĘŻENIA TLENU WYRAŻONYCH W POSTACI
UŁAMKOWEJ. WARTOŚCI PROCENTOWYCH WYRAŻONYCH W POSTACI UŁAMKOWEJ NIE WOLNO ZAOKRĄGLAĆ W GÓRĘ! Zaokrąglanie w górę powoduje zaniżanie wartości procentowych stężenia azotu i wywiera wpływ na obliczenia związane z dekompresją.

UWAGA:

Widok ekranu można spersonalizować w opcji menu Gazy. Patrz Personalizacja za pomocą Suunto DM5..

Spis treści