Suunto dokłada wszelkich starań, aby niniejsza witryna internetowa osiągnęła zgodność na poziomie AA z wytycznymi WCAG 2.0 (Web Content Accessibility Guidelines), a także by odpowiadała innym standardom ułatwień dostępu. W przypadku problemów z dostępem do informacji w tej witrynie internetowej prosimy o kontakt z działem obsługi klienta pod numerem telefonu w USA +1 855 258 0900 (linia bezpłatna).

Suunto D5 Podręcznik użytkownika

Jak ustawić język i jednostkę

Aby zmienić język i system jednostek urządzenia:

 1. Przejdź do Menu główne » Ogólne » Ustawienia urządzenia » Język i wybierz swój język.
 2. Przejdź do Menu główne » Ogólne » Ustawienia urządzenia » Jednostki i formaty.

  Menu units formats D5

 3. Wybierz Format daty, Jednostki lub Format czasu.

 4. Użyj górnego lub dolnego przycisku, aby wybierać spośród dostępnych formatów.

  UWAGA:

  W ustawieniach jednostek dostępna jest globalna opcja wyboru jednostek metrycznych i brytyjskich: będzie to wpływać na wszystkie pomiary.

 5. Aby ustawić system jednostek dla określonego pomiaru, wybierz Mieszane. Skalę metryczną można zastosować do pomiaru głębokości, zaś system brytyjski do odczytu ciśnienia w butli.

Spis treści