Suunto dokłada wszelkich starań, aby niniejsza witryna internetowa osiągnęła zgodność na poziomie AA z wytycznymi WCAG 2.0 (Web Content Accessibility Guidelines), a także by odpowiadała innym standardom ułatwień dostępu. W przypadku problemów z dostępem do informacji w tej witrynie internetowej prosimy o kontakt z działem obsługi klienta pod numerem telefonu w USA +1 855 258 0900 (linia bezpłatna).

DARMOWA DOSTAWA POWYŻEJ 650,00 zł | ZAPISZ SIĘ NA NEWSLETTER | NAJCZĘŚCIEJ ZADAWANE PYTANIA

Suunto D5 Podręcznik użytkownika

Przystanki bezpieczeństwa i głębokie przystanki dekompresyjne

Przystanki bezpieczeństwa

Przystanek bezpieczeństwa trwający 3 (trzy) minuty jest zawsze zalecany w przypadku każdego nurkowania na głębokość ponad 10 metrów (32,8 stopy).

Czas trwania przystanku bezpieczeństwa obliczany jest, gdy nurek znajduje się na głębokości pomiędzy 2,4 a 6 m (7,9 a 19,7 stóp). Jest to przedstawiane przy pomocy strzałek w górę/dół przed lewą stroną wartości głębokości przystanku. Czas przystanku bezpieczeństwa pokazywany jest w minutach i sekundach. Czas ten może przekroczyć 3 (trzy) minuty w przypadku zbyt szybkiego wynurzania podczas nurkowania. Przystanki bezpieczeństwa można ustawić na 3 (trzy), 4 (cztery) lub 5 (pięć) minut.

p26-safety-stop

Głębokie przystanki dekompresyjne

Przystanki głębokie (Deep-stopy) są aktywowane tylko podczas nurkowania na głębokość poniżej 20 m (65,6 stopy). Podczas wynurzania głębokie przystanki uaktywniają się, gdy znajdujesz się w połowie wysokości od maksymalnej głębokości. Przystanki głębokie są przedstawiane tak jak przystanki bezpieczeństwa. Nurek znajduje się w obszarze przystanku głębokiego, gdy przed głębokością przystanku głębokiego pokazywane są strzałki w górę/dół i gdy naliczany jest czas przystanku głębokiego. Okno głębokiego przystanku dekompresyjnego wynosi +/- 1,5 m (4,9 stopy). Obliczanie rozpoczyna się na głębokości docelowej głębokiego przystanku dekompresyjnego plus 0.5 m (1,6 stopy). Obliczanie kończy się na głębokości - 3 m (- 9,8 stopy) od głębokości głębokiego przystanku dekompresyjnego.

Wynurzanie może obejmować więcej niż jeden głęboki przystanek dekompresyjny. Na przykład, jeśli zanurkujesz do 42 m (137,8 stopy), pierwszy głęboki przystanek dekompresyjny zostanie wyświetlony na 21 m (68,9 stopy), a drugi na 10,5 m (34,4 stopy). Drugi głęboki przystanek dekompresyjny trwa 2 minuty.

W poniższym przykładzie nurek nurkuje na głębokość maksymalnie 30,4 m (99,7 stopy) i wykonuje przystanek głęboki na głębokości 15,2 m (49,8 stopy).

deepstop dive

Na głębokości poniżej 20,0 m (65, 6 stopy) aktywowany jest przystanek głęboki. W takim przypadku, kiedy nurek wynurza się, przystanek głęboki jest niezbędny w połowie dystansu od głębokości maksymalnej, czyli na 15,2 m (49,8 stopy).

Jeśli głębokość przystanku głębokiego wynosi 15,2 m (49,8 stopy), obliczanie rozpoczyna się na głębokości 15,7 m (51,5 stopy) i zatrzymuje się na głębokości 12,2 m (40,0 stopy). Okno głębokiego przystanku dekompresyjnego wynosi +/- 1,5 m (4,9 stopy). Gdy nurek znajduje się w oknie głębokiego przystanku dekompresyjnego, jest to oznaczone dwoma białymi strzałkami skierowanymi ku sobie na wyświetlaczu.

Gdy nurek wzniesie się ponad pułap okna przystanku głębokiego – w tym przypadku powyżej 14,2 m (46,5 stopy) – żółta strzałka skierowana w dół sygnalizuje, że głębokość nie jest optymalna i zaleca się zejście na niższy poziom. Wartość głębokości docelowej głębokiego przystanku również zmieni kolor na żółty.

Jeśli nurek ciągle się wznosi, po 0,5 m (1,6 stopy) czerwona strzałka skierowana w dół i alarm informują o tym, że powinien natychmiast zejść na niższy poziom. Obliczanie przystanku głębokiego działa jeszcze przez kolejne 1,5 m (4,9 stopy) w górę, po czym zatrzymuje się. W powyższym przykładzie zatrzymuje się na głębokości 12,2 m (40,0 stopy).

Spis treści