Suunto dokłada wszelkich starań, aby niniejsza witryna internetowa osiągnęła zgodność na poziomie AA z wytycznymi WCAG 2.0 (Web Content Accessibility Guidelines), a także by odpowiadała innym standardom ułatwień dostępu. W przypadku problemów z dostępem do informacji w tej witrynie internetowej prosimy o kontakt z działem obsługi klienta pod numerem telefonu w USA +1 855 258 0900 (linia bezpłatna).

DARMOWA DOSTAWA POWYŻEJ 650,00 zł | ZAPISZ SIĘ NA NEWSLETTER | NAJCZĘŚCIEJ ZADAWANE PYTANIA

Suunto D5 Podręcznik użytkownika

Jak ustawić datę i godzinę

Zmiana daty i godziny

 1. Nacisnąć i przytrzymać środkowy przycisk, aby wejść do menu.
 2. Przejść do opcji Ogólne » Ustawienia urządzenia » Czas i Data.
 3. Przewinąć do sekcji Ustaw czas lub Ustaw datę przy pomocy górnego lub dolnego przycisku.
 4. Nacisnąć środkowy przycisk, aby wejść do ustawień.
 5. Dostosować ustawienia przy użyciu górnego lub dolnego przycisku.
 6. Nacisnąć środkowy przycisk, aby przejść do kolejnego ustawienia.
 7. Nacisnąć ponownie środkowy przycisk po ustawieniu ostatniej wartości w celu zapisania wprowadzonych danych i powrotu do opcji menu Czas i Data.
 8. Nacisnąć i przytrzymać środkowy przycisk, aby wyjść po zakończeniu wprowadzania danych.

Aby zmienić format godziny i daty

 1. Nacisnąć i przytrzymać środkowy przycisk, aby wejść do menu.
 2. Przejść do opcji Ogólne » Ustawienia urządzenia » Jednostki i formaty.
 3. Przewinąć do sekcji Format czasu lub Format daty przy pomocy górnego lub dolnego przycisku.
 4. Postępować zgodnie z powyższymi punktami 5-8 w celu zmiany formatów i zachowania wprowadzonych zmian.

Spis treści