Suunto dokłada wszelkich starań, aby niniejsza witryna internetowa osiągnęła zgodność na poziomie AA z wytycznymi WCAG 2.0 (Web Content Accessibility Guidelines), a także by odpowiadała innym standardom ułatwień dostępu. W przypadku problemów z dostępem do informacji w tej witrynie internetowej prosimy o kontakt z działem obsługi klienta pod numerem telefonu w USA +1 855 258 0900 (linia bezpłatna).

Suunto D5 Podręcznik użytkownika

Jak ustawić datę i godzinę

Zmiana daty i godziny

 1. Naciśnij i przytrzymaj środkowy przycisk, aby wejść do menu.
 2. Przejdź do obszaru Ogólne » Ustawienia urządzenia » Czas i Data.
 3. Przewiń do Ustaw czas lub Ustaw datę za pomocą górnego lub dolnego przycisku.
 4. Naciśnij środkowy przycisk, aby wejść do ustawień.
 5. Dostosuj ustawienia przy użyciu górnego lub dolnego przycisku.
 6. Naciśnij środkowy przycisk, aby przejść do kolejnego ustawienia.
 7. Naciśnij ponownie środkowy przycisk po ustawieniu ostatniej wartości w celu zapisania wprowadzonych danych i powrotu do opcji menu Czas i Data.
 8. Naciśnij i przytrzymaj środkowy przycisk, aby wyjść po zakończeniu wprowadzania danych.

Aby zmienić format godziny i daty

 1. Naciśnij i przytrzymaj środkowy przycisk, aby wejść do menu.
 2. Przejdź do obszaru Ogólne » Ustawienia urządzenia » Jednostki i formaty.
 3. Przewiń do Format czasu lub Format daty za pomocą górnego lub dolnego przycisku.
 4. Postępuj zgodnie z powyższymi punktami 5–8 w celu zmiany formatów i zachowania wprowadzonych zmian.

Spis treści