Suunto dokłada wszelkich starań, aby niniejsza witryna internetowa osiągnęła zgodność na poziomie AA z wytycznymi WCAG 2.0 (Web Content Accessibility Guidelines), a także by odpowiadała innym standardom ułatwień dostępu. W przypadku problemów z dostępem do informacji w tej witrynie internetowej prosimy o kontakt z działem obsługi klienta pod numerem telefonu w USA +1 855 258 0900 (linia bezpłatna).

Suunto Ambit2 Podręcznik użytkownika - 2.1

Korzystanie z przycisków

Urządzenie Suunto Ambit2 jest wyposażone w pięć przycisków, które umożliwiają dostęp do wszystkich funkcji.

buttons Ambit2

Start Stop:

 • dostęp do menu startowego
 • wstrzymanie lub wznowienie treningu oraz licznik
 • naciśnięcie i przytrzymanie powoduje zatrzymanie rejestrowania i zapisanie treningu
 • zwiększanie wartości lub przewijanie ustawień w górę

Next:

 • zmiana ekranów
 • naciśnięcie i przytrzymanie w celu wyświetlenia lub opuszczenia menu opcji
 • naciśnięcie i przytrzymanie w celu wyświetlenia lub opuszczenia menu opcji w trybach sportowych
 • akceptacja ustawienia

Light Lock:

 • włączenie podświetlenia
 • naciśnięcie i przytrzymanie w celu zablokowania lub odblokowania przycisków
 • zmniejszanie wartości lub przewijanie ustawień w dół

View:

 • zmiana widoków w trybie Time (Czas) i podczas treningu
 • przytrzymaj wciśnięty, aby przełączać wyświetlacz z jasnego widoku na ciemy i odwrotnie
 • przytrzymaj wciśnięty, aby przejść do skrótów kontekstowych (patrz poniżej)

Back Lap:

 • powrót do poprzedniej czynności
 • dodawanie okrążenia podczas treningu
PORADA:

Podczas zmian wartości można zwiększyć prędkość ich przewijania przez naciśnięcie i przytrzymanie przycisku Start Stop lub Light Lock.

Określanie skrótów

Domyślnie po naciśnięciu i przytrzymaniu przycisku View w trybie Time (Czas) można przełączać wyświetlacz z jasnego widoku na ciemny i odwrotnie. Takie przypisanie przycisków można zmienić, aby np. uzyskać dostęp do określonej opcji menu.

Aby określić skrót:

 1. Naciśnij i przytrzymaj przycisk Next, aby wyświetlić menu opcji.
 2. Przeglądaj do pozycji menu, w której chcesz utworzyć skrót.
 3. Przytrzymaj View, aby utworzyć skrót.
UWAGA:

Skrótów nie można utworzyć do wszystkich możliwych pozycji menu, taki jak np. indywidualne dzienniki.

W innych trybach przytrzymanie naciśniętego przycisku View umożliwia dostęp do wstępnie określonych skrótów. Na przykład, gdy kompas jest aktywny, możesz przejść do ustawień kompasu po naciśnięciu i przytrzymaniu przycisku View.

Spis treści