Liczniki

Suunto Ambit2 Podręcznik użytkownika - 2.0

Spis treści

Liczniki

Liczniki

Włączanie stopera

Stoper umożliwia mierzenie czasu bez rozpoczynania treningu. Po włączeniu stopera jest on wyświetlany jako dodatkowy ekran, w trybie Time (Czas).

Aby włączyć/wyłączyć stoper:

  1. Naciśnij przycisk Start Stop, aby wyświetlić menu startowe.
  2. Przyciskiem Light Lock przewiń menu do pozycji Timers (Liczniki) i zatwierdź wybór przyciskiem Next.
  3. Naciśnij przycisk Next, aby wybrać opcję Stopwatch (Stoper).

activating stopwatch