Suunto dokłada wszelkich starań, aby niniejsza witryna internetowa osiągnęła zgodność na poziomie AA z wytycznymi WCAG 2.0 (Web Content Accessibility Guidelines), a także by odpowiadała innym standardom ułatwień dostępu. W przypadku problemów z dostępem do informacji w tej witrynie internetowej prosimy o kontakt z działem obsługi klienta pod numerem telefonu w USA +1 855 258 0900 (linia bezpłatna).

Suunto Ambit2 Podręcznik użytkownika - 2.1

Liczniki

Włączanie stopera

Stoper umożliwia mierzenie czasu bez rozpoczynania treningu. Po włączeniu stopera jest on wyświetlany jako dodatkowy ekran, w trybie Time (Czas).

Aby włączyć/wyłączyć stoper:

  1. Naciśnij przycisk Start Stop, aby wyświetlić menu startowe.
  2. Przyciskiem Light Lock przewiń menu do pozycji Timers (Liczniki) i zatwierdź wybór przyciskiem Next.
  3. Naciśnij przycisk Next, aby wybrać opcję Stopwatch (Stoper).

activating stopwatch

Spis treści