Suunto dokłada wszelkich starań, aby niniejsza witryna internetowa osiągnęła zgodność na poziomie AA z wytycznymi WCAG 2.0 (Web Content Accessibility Guidelines), a także by odpowiadała innym standardom ułatwień dostępu. W przypadku problemów z dostępem do informacji w tej witrynie internetowej prosimy o kontakt z działem obsługi klienta pod numerem telefonu w USA +1 855 258 0900 (linia bezpłatna).

Suunto Ambit2 Podręcznik użytkownika - 2.1

Zmienianie ustawień

Aby przejść do ustawień i zmienić ich wartości:

 1. Naciśnij i przytrzymaj przycisk Next, aby wyświetlić menu opcji.
 2. Przewijaj pozycje menu za pomocą przycisków Start Stop i Light Lock.
 3. Naciśnij przycisk Next, aby wprowadzić ustawienie.
 4. Naciskaj przyciski Start Stop i Light Lock, aby zmienić wartości.
 5. Naciśnij przycisk Back Lap, aby wrócić do poprzedniego widoku ustawień lub naciśnij i przytrzymaj przycisk Next, aby opuścić menu opcji.

adjusting settings Ambit2

Można uzyskać dostęp do następujących opcji:

Personal (Osobiste)

 • Birth year (Rok urodzenia)
 • Weight (Waga)
 • Max HR (Maks. tętno)
 • Gender (Płeć)

OgólneFormats (Formaty jednostek)

 • Language (Język)
 • Unit system (System jednostek)
  • Metric (Metryczny)
  • Imperial (Imperialny)
  • Advanced (Zaawansowane): pozwala dostosować ustawienia systemu imperialnego i metrycznego zgodnie z własnymi preferencjami w serwisie Movescount.
 • Position format (Format położenia):
  • WGS84 Hd.d°
  • WGS84 Hd°m.m'
  • WGS84 Hd°m's.s
  • UTM
  • MGRS
  • British (Brytyjski) (BNG)
  • Finnish (Fiński) (ETRS-TM35FIN)
  • Finnish (Fiński) (KKJ)
  • Irish (Irlandzki) (IG)
  • Swedish (Szwedzki) (RT90)
  • Swiss (Szwajcarski) (CH1903)
  • UTM NAD27 Alaska
  • UTM NAD27 Conus
  • UTM NAD83
  • NZTM2000
 • Time format (Format czasu): 12- lub 24-godzinny
 • Date format (Format daty): dd.mm.rr, mm/dd/rr

Time/date (Godzina/Data)

 • GPS timekeeping (Pomiar czasu na podstawie sygnału GPS): włączony lub wyłączony
 • Dual time (Dwie strefy czasowe): godziny i minuty
 • Alarm (Alarm): włączony/wyłączony, godziny i minuty
 • Time (Czas): godziny i minuty
 • Date (Data): rok, miesiąc, dzień

Tones/display (Tony/Wyświetlacz)

 • Invert display (Odwróć kolory wyświetlacza): służy do odwrócenia kolorów wyświetlacza
 • Button lock (Blokada przycisków)
  • Time mode lock (Blokada trybu czasu): Blokada przycisków w trybie Time (Czas).
   • Actions only (Tylko akcje): Menu startowe i menu opcji są zablokowane.
   • All buttons (Wszystkie przyciski): Wszystkie przyciski są zablokowane. Podświetlenie można włączyć w trybie Night (Noc).
  • Sport mode lock (Blokada trybu sportowego): Blokada przycisków w trybach sportowych.
   • Actions only (Tylko akcje): Podczas treningu zablokowane są przyciski Start Stop, Back Lap i menu opcji.
   • All buttons (Wszystkie przyciski): Wszystkie przyciski są zablokowane. Podświetlenie można włączyć w trybie Night (Noc).
 • Tones (Tony):
  • All on (Wszystkie włączone): tony przycisków i tony systemowe są aktywne.
  • Buttons Off (Przyciski wyłączone): aktywne są tylko tony systemowe.
  • All off (Wszystkie wyłączone): wszystkie tony są wyłączone.
 • Backlight (Podświetlenie): Mode (Tryb):

  • Normal (Normalny): Podświetlenie włącza się na kilka sekund po naciśnięciu przycisku Light Lock oraz po włączeniu dźwięku alarmu.
  • Off (Wył.): podświetlenie nie włącza się po naciśnięciu przycisku ani po włączeniu dźwięku alarmu.
  • Night (Noc): podświetlenie włącza się na kilka sekund po naciśnięciu dowolnego przycisku oraz po włączeniu dźwięku alarmu. Korzystanie z trybu Night (Noc) znacznie skraca czas pracy baterii.
  • Toggle (Przełącz): podświetlenie jest włączane po naciśnięciu przycisku Light Lock. Pozostaje włączone do następnego naciśnięcia przycisku Light Lock.

  • Brightness (Jasność): służy do regulacji podświetlenia (w procentach).

 • Display contrast (Kontrast wyświetlacza): dostosowanie kontrastu wyświetlacza (w procentach).

Compass (Kompas)

 • Calibration (Kalibracja): rozpoczęcie kalibracji kompasu.
 • Declination (Deklinacja): wprowadzanie wartości deklinacji magnetycznej kompasu.

Map (Mapa)

 • Orientation (Orientacja)
  • Heading up (Kierunek do góry): wyświetlenie powiększonej mapy z kierunkiem do góry.
  • North up (Północ do góry): wyświetlenie powiększonej mapy z północą skierowaną do góry.
UWAGA:

Alarm będzie działać pomimo wyłączenia wszystkich tonów.

Wysokościomierz/barometr

 • FusedAlti: włączanie/wyłączanie trybu FusedAlti.
 • Profil: wysokościomierz, barometr, automatyczny.
 • Odniesienie: wysokość, poziom morza.

Pair (Parowanie urządzenia)

 • Czujniki Bike POD: sparowanie czujnika Bike POD.
 • Czujnik Power POD: sparowanie czujnika Power POD.
 • HR belt (Pas do pomiaru tętna): sparowanie pasa do pomiaru tętna.
 • Foot POD (Czujnik Foot POD): sparowanie czujnika Foot POD.
 • Czujnik Cadence POD: sparowanie czujnika Cadence POD.

Spis treści