Suunto dokłada wszelkich starań, aby niniejsza witryna internetowa osiągnęła zgodność na poziomie AA z wytycznymi WCAG 2.0 (Web Content Accessibility Guidelines), a także by odpowiadała innym standardom ułatwień dostępu. W przypadku problemów z dostępem do informacji w tej witrynie internetowej prosimy o kontakt z działem obsługi klienta pod numerem telefonu w USA +1 855 258 0900 (linia bezpłatna).

Suunto Ambit3 Vertical Podręcznik użytkownika - 1.2

Autoprzewijanie

Można skonfigurować zegarek do automatycznego przewijania ekranów trybu sportowego, używając opcji Autoscroll (Autoprzewijanie).

W serwisie Movescount można włączać lub wyłączać funkcję Autoscroll (Autoprzewijanie) dla każdego trybu sportowego i określać, jak długo powinny być wyświetlane poszczególne ekrany.

Funkcję Autoscroll (Autoprzewijanie) można włączać i wyłączać podczas treningu — nie ma to wpływu na ustawienia wprowadzone w serwisie Movescount.

Aby włączyć lub wyłączyć funkcję Autoscroll (Autoprzewijanie) podczas treningu:

  1. W trybie sportowym naciśnij i przytrzymaj przycisk Next, aby przejść do menu opcji.
  2. Za pomocą przycisku Light Lock przejdź w menu do pozycji Activate (Aktywuj) i zatwierdź wybór przyciskiem Next.
  3. Przejdź do pozycji Autoscroll (Autoprzewijanie), używając przycisku Start Stop, a następnie zatwierdź wybór przyciskiem Next.
  4. Przełączanie odbywa się za pomocą przycisku Start Stop lub Light Lock.
  5. Naciśnij i przytrzymaj przycisk Next, aby opuścić menu.

Spis treści