Suunto dokłada wszelkich starań, aby niniejsza witryna internetowa osiągnęła zgodność na poziomie AA z wytycznymi WCAG 2.0 (Web Content Accessibility Guidelines), a także by odpowiadała innym standardom ułatwień dostępu. W przypadku problemów z dostępem do informacji w tej witrynie internetowej prosimy o kontakt z działem obsługi klienta pod numerem telefonu w USA +1 855 258 0900 (linia bezpłatna).

Suunto Ambit3 Vertical Podręcznik użytkownika - 1.2

Pływanie

Urządzenia Suunto Ambit3 Vertical można używać do rejestrowania treningów pływackich w basenie lub na otwartych wodach.

Korzystając jednocześnie z czujnika Suunto Smart Sensor, można również rejestrować tętno podczas pływania. Informacje dotyczące tętna są automatycznie przesyłane do urządzenia Suunto Ambit3 Vertical po wyjściu z wody.

Pływanie w basenie

W trybie sportowym pływania w basenie Suunto Ambit3 Vertical mierzy prędkość pływania w oparciu o długość basenu. Każda długość basenu tworzy okrążenie wyświetlane w aplikacji Suunto.

Aby rozpocząć rejestrowanie pływania w basenie:

 1. Naciśnij przycisk Start Stop, aby wyświetlić menu startowe.
 2. Naciśnij Next, aby przejść do pozycji Ćwiczenie.
 3. Przewiń do pozycji Pływanie w basenie za pomocą przycisku Light Lock i wybierz za pomocą przycisku Next.
 4. Wybierz długość basenu. Długość basenu można wybrać z wartości predefiniowanych lub też wybrać opcję custom (własne), aby określić długość basenu. Przewiń wartości za pomocą przycisków Start Stop i Light Lock i zaakceptuj przyciskiem Next.
 5. Naciśnij przycisk Start Stop, aby rozpocząć rejestrowanie pływania.

pool swimming

Style pływania

Urządzenie Suunto Ambit3 Vertical można nauczyć rozpoznawania stylu pływania. Po nauczeniu się stylów pływania urządzenie Suunto Ambit3 Vertical wykrywa je automatycznie po rozpoczęciu pływania.

Aby nauczyć urządzenie stylów pływania:

 1. W trybie sportowym Pool swimming (Pływanie w basenie) naciśnij i przytrzymaj przycisk Next, aby przejść do menu opcji.
 2. Naciśnij przycisk Next, aby wybrać opcję Swimming (Pływanie).
 3. Naciśnij przycisk Next, aby wybrać opcję Teach swim style (Ucz stylu pływania).
 4. Przewijaj opcje stylu pływania przyciskami Light Lock i Start Stop. Wybierz odpowiedni styl pływania przyciskiem Next. Opcja End (Zakończ) umożliwia zamknięcie ustawień i kontynuowanie treningu. Dostępne opcje stylu pływania to:
 5. fly (motyl) (motylek)
 6. back (grzbiet) (grzbietowy)
 7. breast (żabka) (klasyczny)
 8. free (kraul) (dowolny)
 9. Przepłyń długość basenu wybranym stylem pływania.
 10. Po zakończeniu pływania naciśnij przycisk Start Stop, aby zapisać styl. Jeżeli nie chcesz zapisywać stylu, naciśnij przycisk Light Lock, aby powrócić do wyboru stylu pływania.

teaching swimming styles Ambit3

PORADA:

Naukę stylów pływania można zakończyć w dowolnym momencie, przytrzymując przycisk Next.

Aby przywrócić ustawienia domyślne stylów pływania:

 1. W trybie Pool swimming (Pływanie w basenie) naciśnij i przytrzymaj przycisk Next, aby przejść do menu opcji.
 2. Naciśnij przycisk Next, aby wybrać opcję Swimming (Pływanie).
 3. Przejdź do pozycji Reset taught styles (Resetuj nauczone style), używając przycisku Start Stop, a następnie wybierz ją przyciskiem Next.

Ćwiczenia pływania

Podczas treningu pływania można w dowolnym momencie przeprowadzać ćwiczenia pływania. Jeśli przeprowadzasz ćwiczenie, pływając stylem, który nie jest wykrywany jako pływanie (na przykład podczas poruszania samymi nogami), możesz ręcznie dodać długość basenu dla każdego ćwiczenia, aby upewnić się, że łączna odległość jest prawidłowa.

UWAGA:

Odległości ćwiczenia nie należy dodawać do momentu zakończenia ćwiczenia.

Aby wykonać ćwiczenie:

 1. Podczas rejestrowania pływania w basenie naciśnij i przytrzymaj przycisk Next, aby uzyskać dostęp do menu opcji.
 2. Naciśnij przycisk Next, aby wybrać opcję Swimming (Pływanie).
 3. Naciśnij przycisk Next, aby wybrać opcję Drill (Ćwiczenie) i rozpocznij ćwiczenie pływania.
 4. Po zakończeniu ćwiczenia naciśnij przycisk View, aby zmienić łączną odległość, jeśli to konieczne.
 5. Aby zakończyć ćwiczenie, wróć do opcji Swimming (Pływanie) w menu opcji i wybierz opcję End drill (Zakończ ćwiczenie).

Pływanie na otwartych wodach

W trybie pływania na otwartych wodach urządzenie Suunto Ambit3 Vertical mierzy szybkość pływania przy użyciu odbiornika GPS oraz wyświetla dane w czasie rzeczywistym.

Aby zapisać dziennik pływania na otwartych wodach:

 1. Naciśnij przycisk Start Stop, aby wyświetlić menu startowe.
 2. Naciśnij przycisk Next, aby wybrać opcję Exercise (Trening).
 3. Przejdź w menu do pozycji Openwater swim (Pływanie na otwartych wodach) za pomocą przycisku Light Lock i zatwierdź wybór przyciskiem Next.
 4. Poczekaj, aż zegarek potwierdzi, że znaleziono sygnał GPS.
 5. Naciśnij przycisk Start Stop, aby rozpocząć rejestrowanie dziennika pływania.

openwater swimming

PORADA:

Naciśnij przycisk Back Lap, aby podczas pływania dodawać ręcznie okrążenia.

Spis treści