Dystans 3D

Suunto Ambit3 Vertical Podręcznik użytkownika - 1.1

Dystans 3D

Dystans 3D

Domyślnie przy pomiarze dystansu Suunto Ambit3 Vertical bierze pod uwagę zarówno wzrost, jak i spadek wysokości. Pozwala to uzyskać bardziej realistyczny pomiar odległości, gdy trenujesz w terenie pagórkowatym lub górzystym. W takiej sytuacji dystans 3D sprawdza się lepiej niż wersja dwuwymiarowa.

2D versus 3D

W większości przypadków można zostawić to ustawienie bez zmian. Jednak jeśli korzystasz z oprogramowania innego producenta do analizy przebytych tras, sprawdź, w jaki sposób obliczany jest dystans. Jeśli pod uwagę brany jest dystans 2D, być może warto wyłączyć dystans 3D na zegarku.

Aby wyłączyć dystans 3D:

  1. W trybie sportowym naciśnij i przytrzymaj przycisk Next, aby przejść do menu opcji.
  2. Za pomocą przycisku Light Lock przewiń w menu do pozycji WŁĄCZ, a następnie naciśnij przycisk Next.
  3. Przewiń w menu do pozycji 3D odległość i naciśnij przycisk Next, aby przełączyć na dystans 2D.
  4. Naciśnij i przytrzymaj przycisk Next, aby wyjść z menu.