Suunto dokłada wszelkich starań, aby niniejsza witryna internetowa osiągnęła zgodność na poziomie AA z wytycznymi WCAG 2.0 (Web Content Accessibility Guidelines), a także by odpowiadała innym standardom ułatwień dostępu. W przypadku problemów z dostępem do informacji w tej witrynie internetowej prosimy o kontakt z działem obsługi klienta pod numerem telefonu w USA +1 855 258 0900 (linia bezpłatna).

Suunto Ambit3 Vertical Podręcznik użytkownika - 1.2

Sygnały dźwiękowe i wibracyjne

Sygnały dźwiękowe i wibracyjne są stosowane do powiadomień, alarmów i innych ważnych zdarzeń. Można je oddzielnie ustawiać w menu opcji w obszarze OGÓLNE » Dźwięki/wyświetlacz » Dźwięki lub Wibracja.

W przypadku każdego rodzaju sygnału można wybrać jedną z następujących opcji:

  • Wł. wszystkie: wszystkie zdarzenia uruchamiają sygnały dźwiękowe lub wibrację
  • Wył. wszystko: żadne zdarzenie nie uruchamia sygnałów dźwiękowych ani wibracji
  • Przyciski wył.: wszystkie zdarzenia inne niż naciśnięcie przycisku uruchamiają sygnały dźwiękowe lub wibrację

Spis treści