Suunto dokłada wszelkich starań, aby niniejsza witryna internetowa osiągnęła zgodność na poziomie AA z wytycznymi WCAG 2.0 (Web Content Accessibility Guidelines), a także by odpowiadała innym standardom ułatwień dostępu. W przypadku problemów z dostępem do informacji w tej witrynie internetowej prosimy o kontakt z działem obsługi klienta pod numerem telefonu w USA +1 855 258 0900 (linia bezpłatna).

Suunto Ambit3 Vertical Podręcznik użytkownika - 1.2

FusedAlti

Funkcja FusedAltiTM zapewnia odczyty wysokości będące połączeniem wysokości barometrycznej i GPS. Funkcja ta minimalizuje wpływ błędów przesunięcia i czasu, zapewniając dokładny odczyt wysokości.

UWAGA:

Domyślnie pomiar wysokości jest prowadzony przy użyciu funkcji FusedAlti podczas ćwiczeń z wykorzystaniem pomiaru GPS i podczas nawigacji. W przypadku wyłączenia czujnika GPS wysokość jest mierzona przy użyciu czujnika barometrycznego.

Gdy urządzenie znajduje się w trybie time (czas), przy użyciu funkcji FusedAlti można wyszukać nowy punkt odniesienia dla wysokości barometrycznej. Powoduje to włączenie odbiornika GPS na maksymalnie 15 minut.

Aby wyszukać nowy punkt odniesienia dla wysokości przy użyciu funkcji FusedAlti:

  1. Naciśnij i przytrzymaj przycisk Next, by wyświetlić menu opcji.
  2. Za pomocą przycisku Light Lock przewiń w menu do pozycji WYSOKOŚĆ i otwórz ją przyciskiem Next.
  3. Za pomocą przycisku Light Lock przewiń w menu do pozycji Dopasowanie automatyczne, a następnie naciśnij przycisk Next, aby ją aktywować. Odbiornik GPS zostanie włączony, a urządzenie rozpocznie obliczanie wysokości na podstawie funkcji FusedAlti.
UWAGA:

W dobrych warunkach aktywacja funkcji FusedAlti zajmuje od 4 do 12 minut. W tym czasie urządzenie Suunto Ambit3 Vertical pokazuje wysokość barometryczną i symbol ~, wskazujący możliwą niepoprawność wysokości.

Spis treści