Suunto dokłada wszelkich starań, aby niniejsza witryna internetowa osiągnęła zgodność na poziomie AA z wytycznymi WCAG 2.0 (Web Content Accessibility Guidelines), a także by odpowiadała innym standardom ułatwień dostępu. W przypadku problemów z dostępem do informacji w tej witrynie internetowej prosimy o kontakt z działem obsługi klienta pod numerem telefonu w USA +1 855 258 0900 (linia bezpłatna).

Suunto Ambit3 Vertical Podręcznik użytkownika - 1.2

Poziom wydolności biegowej

Poziom wydolności biegowej to połączony pomiar sprawności fizycznej i wydajności biegowej, dostępny dzięki technologii Firstbeat.

Sprawność fizyczna

Poziom wydolności biegowej określany jest za pomocą wskaźnika VO2max, który stanowi globalny standard wydolności aerobowej oraz wytrzymałości fizycznej. V02max określa zdolność organizmu do transportowania i przetwarzania tlenu.

Na wartość V02max wpływa stan serca, płuc, układu krążenia, a także zdolność mięśni do przetwarzania tlenu na energię. VO2max jest najważniejszym parametrem określającym wytrzymałość fizyczną sportowca.

Ponadto badania wykazały, że VO2max jest również ważnym wskaźnikiem zdrowia i dobrego samopoczucia. Przy optymalnej wydajności biegowej poziom wydolności biegowej odpowiada prawdziwej wartości VO2max (ml/kg/min).

V02max chart

Wydajność biegowa

Poziom wydolności biegowej uwzględnia również wydajność biegową, stanowiącą wskaźnik techniki biegu. Wskaźnik ten oparty jest również na czynnikach zewnętrznych, takie jak teren, powierzchnia, po której biegasz, warunki pogodowe oraz rodzaj stroju sportowego.

Podczas biegu

Urządzenie Suunto Ambit3 Vertical podczas biegu w czasie rzeczywistym dostarcza informacji o wydolności biegowej.

Bieżące informacje są dostępne w postaci wykresu w domyślnym trybie sportowym Bieganie . Wykres można dodać do dowolnego trybu sportowego, który wykorzystuje funkcjonalności biegowe. Czas rzeczywisty (patrz niżej) może również zostać wykorzystany jako pole danych we własnych trybach sportowych wykorzystujących funkcjonalności biegowe.

Podczas biegu ekran wykresu wyświetla cztery punkty danych, jak przedstawiono na poniższej ilustracji.

running performance during exercise

  1. Linia zerowa: dla każdego biegu linia zerowa wydolności biegowej jest kalibrowana, aby zrównoważyć czynniki zewnętrzne, takie jak teren, i poczekać na stabilizację tętna.
  2. Poziom w czasie rzeczywistym: jest to poziom wydolności biegowej w czasie rzeczywistym dla aktualnego biegu, wyświetlany na kilometr lub milę.
  3. Różnica w czasie rzeczywistym: ta wartość wskazuje w czasie rzeczywistym różnicę pomiędzy skalibrowaną linią zerową wydolności biegowej a poziomem wydolności biegowej w czasie rzeczywistym dla aktualnego biegu.
  4. Dystans: całkowity dystans dla aktualnego zapisu. Wykres wyświetla informacje dotyczące ostatnich sześciu kilometrów (ok. 4 mil).

Interpretowanie wyników

W przypadku użytkowników, którzy dopiero zaczęli biegać lub mieli przerwę w bieganiu, wydolność biegowa może być z początku niska. W miarę poprawiania się sprawności fizycznej i techniki biegania powinna zwiększać się wydolność biegowa.

W ciągu 4-20 tygodni poziom wydolności biegowej może zwiększyć się nawet o 20%. Jeśli poziom wydolności biegowej użytkownika już jest wysoki, trudno go zwiększyć. W takiej sytuacji poziom wydolności biegowej lepiej traktować jako wskaźnik wytrzymałości.

Na podstawie różnicy w czasie rzeczywistym wskaźnik dostarcza szczegółowych informacji dotyczących codziennej wydolności oraz zmęczenia podczas biegu. Biegacze długodystansowi mogą wykorzystywać te informacje, aby stwierdzić, jaki poziom zmęczenia mogą znieść podczas długich, intensywnych biegów. Podczas wyścigów te informacje pomagają biegaczom utrzymywać odpowiednie tempo.

Poniżej znajdują się trzy przykładowe ilustracje przedstawiające poziomy wydolności biegowej podczas biegów. Pierwszy wykres (1) przedstawia dobrą wydolność. Drugi wykres (2) przedstawia złą wydolność, która może oznaczać przetrenowanie, chorobę lub ogólnie złe warunki. Trzeci wykres (3) przedstawia typowy bieg długodystansowy, podczas którego wydolność miarowo spada w późniejszej części biegu, co wskazuje początek zmęczenia.

running performance examples

Spis treści