Historia pomiarów wysokości

Suunto Ambit3 Vertical Podręcznik użytkownika - 1.1

Historia pomiarów wysokości

Historia pomiarów wysokości

Suunto Ambit3 Vertical monitoruje całą historię pomiarów wysokości na podstawie zapisanych aktywności Move. Historia pomiarów daje pełny obraz zmian wysokości – z każdego dnia i od początku użytkowania.

Historia pomiarów wysokości to domyślny ekran, który można wyświetlić, naciskając przycisk Next. Więcej informacji o wyświetlaniu i ukrywaniu ekranów znajdziesz w rozdziale Ekrany.

ascent history

Na ekranie historii pomiarów wysokości są cztery widoki, które możesz przewijać, naciskając przycisk View. W pierwszym widoku zobaczysz zmiany wysokości z ostatnich siedmiu dni (przy czym ostatni dzień jest najbliżej prawej strony).

ascent history 1week

Kolejny widok pokazuje zmiany wysokości w ciągu ostatnich 30 dni, zaczynając od daty wyświetlanej na górze ekranu. Naciskając przycisk Back Lap, możesz zresetować datę początkową i zmienić ją na datę dzisiejszą.

ascent history 2month

Po widoku 30-dniowym możesz przejść do podsumowania bieżącego roku, w którym każda kolumna na wykresie przedstawia jeden miesiąc.

ascent history 3year

W ostatnim widoku zobaczysz zmiany wysokości od początku użytkowania zegarka. W środkowym wierszu znajdziesz łączny czas zmiany wysokości, a w dolnym – całkowitą zmianę wysokości.

ascent history 4alltime