Suunto dokłada wszelkich starań, aby niniejsza witryna internetowa osiągnęła zgodność na poziomie AA z wytycznymi WCAG 2.0 (Web Content Accessibility Guidelines), a także by odpowiadała innym standardom ułatwień dostępu. W przypadku problemów z dostępem do informacji w tej witrynie internetowej prosimy o kontakt z działem obsługi klienta pod numerem telefonu w USA +1 855 258 0900 (linia bezpłatna).

Suunto Ambit3 Vertical Podręcznik użytkownika - 1.2

Czujniki POD i czujniki tętna

Sparuj urządzenie Suunto Ambit3 Vertical z czujnikami Bike, Foot i Power POD kompatybilnymi z technologią Bluetooth® Smart, aby otrzymywać podczas treningu dodatkowe informacje. Jednocześnie można sparować do pięciu czujników POD:

 • trzy czujniki Bike POD — mogą być to czujniki Bike POD prędkości, odległości lub kadencji, ale jednocześnie może być podłączony tylko jeden z nich;
 • jeden czujnik Foot POD;
 • jeden czujnik Power POD.

Czujnik Suunto Smart Sensor znajdujący się w pakiecie z Twoim urządzeniem Suunto Ambit3 Vertical (opcjonalne) został już sparowany. Parowanie jest wymagane wyłącznie, jeśli chcesz korzystać z innego czujnika tętna kompatybilnego z technologią Bluetooth Smart.

Parowanie czujników POD i czujników tętna

Procedury parowania mogą się różnić w zależności od rodzaju czujnika POD lub czujnika tętna. Przed kontynuowaniem należy skonsultować się z podręcznikiem użytkownika urządzenia, które zamierzasz sparować ze swoim zegarkiem Suunto Ambit3 Vertical.

Aby sparować czujnik POD lub czujnik tętna:

 1. Włącz czujnik POD / czujnik tętna. Jeśli parujesz czujnik Suunto Smart Sensor — patrz Zakładanie czujnika Suunto Smart Sensor.
 2. Naciśnij i przytrzymaj przycisk Next, aby wyświetlić menu opcji.
 3. Za pomocą przycisku Light Lock przejdź w menu do pozycji Pair (Paruj) i zatwierdź wybór przyciskiem Next.
 4. Przewiń listę opcji przyciskiem Start Stop i Light Lock, a następnie naciśnij przycisk Next, aby wybrać czujnik POD lub czujnik tętna, który zamierzasz sparować.
 5. Trzymaj zegarek Suunto Ambit3 Vertical blisko urządzenia, z którym zamierzasz go sparować, do momentu wyświetlenia przez urządzenie Suunto Ambit3 Vertical powiadomienia, że parowanie zakończyło się sukcesem. Jeżeli parowanie nie powiedzie się, naciśnij przycisk Start Stop, aby spróbować ponownie, lub przycisk Light Lock, aby wrócić do ustawień parowania.

pairing pod Ambit3

Jeśli parujesz czujnik Power POD, może zachodzić konieczność zdefiniowania dodatkowych parametrów w urządzeniu Suunto Ambit3 Vertical — między innymi:

 • Left crank (Lewy przełącznik) lub Right crank (Prawy przełącznik)
 • Left pedal (Lewy pedał) lub Right pedal (Prawy pedał)
 • Rear dropout (Pomijanie tyłu)
 • Chainstay (Łańcuch)
 • Rear wheel (Tylne koło) lub Rear hub (Tylny koncentrator)

Korzystanie z czujnika Foot POD

Podczas korzystania z czujnika Foot POD czujnik POD jest automatycznie kalibrowany przez odbiornik GPS w krótkich odstępach czasu podczas treningu. Sparowany i aktywny w danym trybie sportowym czujnik Foot POD zawsze pozostaje źródłem prędkości i dystansu.

Automatyczna kalibracja czujnika Foot POD włączona jest domyślnie. Można ją wyłączyć w menu opcji trybu sportowego za pomocą opcji Activate (Aktywacja), jeśli czujnik Foot POD jest sparowany i używany w wybranym trybie sportowym.

Aby otrzymać dokładniejsze pomiary prędkości i dystansu, możesz ręcznie skalibrować czujnik Foot POD. Kalibrację należy przeprowadzić na dokładnie zmierzonym odcinku, na przykład na bieżni o długości 400 m.

Aby skalibrować czujnik Foot POD za pomocą urządzenia Suunto Ambit3 Vertical:

 1. Zamocuj czujnik Foot POD do buta. Więcej informacji znajduje się w podręczniku użytkownika dotyczącego czujnika Foot POD, którego używasz.
 2. Z menu startowego wybierz tryb sportowy, na przykład Running (Bieg).
 3. Rozpocznij bieg w zwykłym tempie. W momencie mijania linii startu naciśnij przycisk Start Stop, aby rozpocząć rejestrowanie.
 4. Przebiegnij dystans 800–1000 m (około 0,500–0,700 mili) w zwykłym tempie (na przykład dwa okrążenia na torze 400 m).
 5. Naciśnij przycisk Start Stop po dotarciu do mety, aby wstrzymać rejestrowanie.
 6. Naciśnij przycisk Back Lap, aby zatrzymać rejestrowanie. Po zakończeniu treningu zapisz dziennik, naciskając przycisk Start Stop. Jeżeli nie chcesz zapisywać dziennika, naciśnij przycisk Light Lock. Użyj przycisku Next, aby przewinąć widoki podsumowania do podsumowania odległości. Zmień wyświetloną odległość na odległość faktycznie przebytą, używając przycisków Start Stop i Light Lock. Zatwierdź wybór przyciskiem Next.
 7. Zatwierdź kalibrację czujnika POD, naciskając przycisk Start Stop. Czujnik Foot POD został skalibrowany.
UWAGA:

Jeśli podczas kalibracji połączenie z czujnikiem Foot POD było niestabilne, dostosowanie odległości w podsumowaniu odległości może nie być możliwe. Upewnij się, że czujnik Foot POD został zamocowany zgodnie z instrukcjami, i spróbuj ponownie.

Jeśli podczas biegu nie korzystasz z czujnika Foot POD, możesz zmierzyć kadencję biegu za pomocą komputera naręcznego. Kadencja biegu mierzona z nadgarstka jest używana razem z rozwiązaniem FusedSpeed (patrz Funkcja FusedSpeed). Jest zawsze włączona dla określonych trybów sportowych, takich jak bieg, bieg terenowy, bieżnia, bieg na orientację i lekkoatletyka.

Jeśli czujnik Foot POD zostanie znaleziony na początku treningu, kadencja biegu mierzona z nadgarstka zostanie zastąpiona kadencją czujnika Foot POD.

Kalibrowanie czujników Power POD i nachylenia

Urządzenie Suunto Ambit3 Vertical automatycznie kalibruje czujnik Power POD po jego odnalezieniu. Czujnik POD można także skalibrować ręcznie w dowolnym momencie ćwiczenia.

Aby ręcznie skalibrować czujnik POD:

 1. W trybie sportowym naciśnij i przytrzymaj przycisk Next, aby przejść do menu opcji.
 2. Przestań pedałować i podnieś stopy z pedałów.
 3. Przewiń menu do opcji Calibrate Power POD (Kalibruj Power POD) przyciskiem Light Lock i wybierz przyciskiem Next.

Urządzenie Suunto Ambit3 Vertical rozpoczyna kalibrację czujnika POD i wskazuje, czy kalibracja zakończyła się powodzeniem. W dolnym wierszu ekranu wyświetlana jest bieżąca częstotliwość używana z czujnikiem Power POD. Poprzednia częstotliwość jest wyświetlana w nawiasach.

calibration ongoing Ambit3

Jeśli czujnik Power POD wyposażono w funkcję automatycznego zerowania, można ją włączyć i wyłączyć przy użyciu urządzenia Suunto Ambit3 Vertical.

Aby włączyć lub wyłączyć funkcję automatycznego zerowania:

 1. Po zakończeniu kalibracji naciśnij przycisk Start Stop.
 2. Ustaw funkcję automatycznego zerowania w tryb On/Off (Włączony/Wyłączony) za pomocą przycisku Light Lock i zatwierdź wybór przyciskiem Next.
 3. Poczekaj na zakończenie wprowadzania ustawień.
 4. W przypadku niepowodzenia wprowadzania ustawień lub utraty czujnika POD powtórz procedurę.

setting autozero

W przypadku czujników Power POD korzystających z funkcji Crank Torque Frequency (CTF) istnieje możliwość kalibracji nachylenia.

Aby skalibrować nachylenie:

 1. Po zakończeniu kalibracji czujnika Power POD naciśnij przycisk Start Stop.
 2. Ustaw poprawną wartość zgodnie z instrukcją obsługi czujnika POD przyciskiem Light Lock i zatwierdź przyciskiem Next.
 3. Poczekaj na zakończenie wprowadzania ustawień.
 4. W przypadku niepowodzenia wprowadzania ustawień lub utraty czujnika POD powtórz procedurę.

calibrating slope

Spis treści