Suunto dokłada wszelkich starań, aby niniejsza witryna internetowa osiągnęła zgodność na poziomie AA z wytycznymi WCAG 2.0 (Web Content Accessibility Guidelines), a także by odpowiadała innym standardom ułatwień dostępu. W przypadku problemów z dostępem do informacji w tej witrynie internetowej prosimy o kontakt z działem obsługi klienta pod numerem telefonu w USA +1 855 258 0900 (linia bezpłatna).

Suunto Ambit3 Vertical Podręcznik użytkownika - 1.2

Dziennik

Dziennik przechowuje zarejestrowane aktywności użytkownika. Maksymalna liczba dzienników, a także maksymalny czas trwania pojedynczego zapisu, zależą od ilości informacji zapisanych podczas każdej aktywności. Na przykład dokładność GPS (patrz Dokładność pomiarów GPS i oszczędzanie energii) i korzystanie z licznika interwałów (patrz Licznik interwałowy) bezpośrednio wpływają na liczbę i czas trwania przechowywanych dzienników.

Możesz wyświetlić podsumowanie dziennika swojej aktywności zaraz po zatrzymaniu nagrywania lub za pośrednictwem pozycji dziennik w menu Start.

Informacje wyświetlane w podsumowaniu dziennika są dynamiczne: zmieniają się w zależności od czynników takich, jak wybrany tryb sportowy lub korzystanie z pasa do pomiaru tętna bądź odbiornika GPS. Domyślnie wszystkie dzienniki zawierają następujące informacje:

 • nazwa trybu sportowego
 • czas
 • data
 • czas trwania
 • okrążenia

Jeśli dziennik zawiera dane GPS, wpis dziennika obejmuje widok pełnej trasy oraz jej profil wysokości trasy.

PORADA:

W aplikacji Suunto możesz zobaczyć o wiele więcej szczegółów swoich zarejestrowanych aktywności.

Aby wyświetlić podsumowanie dziennika po zatrzymaniu nagrywania:

 1. Przytrzymaj przycisk Start Stop, aby zatrzymać i zapisać ćwiczenie. Alternatywnie naciśnij przycisk Start Stop, aby wstrzymać nagrywanie. Po wstrzymaniu zatrzymaj, naciskając przycisk Back Lap lub kontynuuj rejestrację, naciskając przycisk Start Stop. Po wstrzymaniu i zatrzymaniu ćwiczenia zapisz dziennik, naciskając przycisk Start Stop. Jeżeli nie chcesz zapisywać dziennika, naciśnij przycisk Light Lock. Jeśli nie zapiszesz dziennika, nadal możesz wyświetlić podsumowanie dziennika po naciśnięciu przycisku Light Lock, ale dziennik nie zostanie zapisany w rejestrze do późniejszego przeglądania.
 2. Naciśnij przycisk Next, aby wyświetlić podsumowanie dziennika.

logbook

Można też wyświetlić podsumowania wszystkich treningów zapisanych w dzienniku. Treningi w dzienniku są sortowane według daty i godziny.

Aby wyświetlić podsumowanie dziennika:

 1. Naciśnij przycisk Start Stop, aby wejść do menu startowego.
 2. Przewiń do pozycji Dziennik za pomocą przycisku Light Lock i wejdź za pomocą przycisku Next. Wyświetli się aktualny czas regeneracji.
 3. Przewiń dzienniki za pomocą przycisku Start Stop lub Light Lock i wybierz dziennik za pomocą przycisku Next.
 4. Przeglądaj widoki podsumowania dziennika za pomocą przycisku Next.

logbook2

Jeśli dziennik zawiera wiele okrążeń, informacje dotyczące określonego okrążenia można wyświetlić, naciskając przycisk View.

Spis treści