Suunto dokłada wszelkich starań, aby niniejsza witryna internetowa osiągnęła zgodność na poziomie AA z wytycznymi WCAG 2.0 (Web Content Accessibility Guidelines), a także by odpowiadała innym standardom ułatwień dostępu. W przypadku problemów z dostępem do informacji w tej witrynie internetowej prosimy o kontakt z działem obsługi klienta pod numerem telefonu w USA +1 855 258 0900 (linia bezpłatna).

Suunto Ambit3 Vertical Podręcznik użytkownika - 1.2

Godzina

Ekran czasu na zegarku Suunto Ambit3 Vertical wyświetla następujące informacje:

 • wiersz górny: data
 • wiersz środkowy: godzina
 • wiersz dolny: można dokonywać zmian za pomocą przycisku View, aby wyświetlać dodatkowe informacje, takie jak dzień tygodnia, drugą strefę czasową, dzienny licznik kroków i poziom naładowania akumulatora.

time display

Aby przejść do ustawień godziny:

 1. Naciśnij i przytrzymaj przycisk Next, by wyświetlić menu opcji.
 2. Naciśnij przycisk Next, aby przejść do opcji general.
 3. Za pomocą przycisku Start Stop przewiń w menu do pozycji Time/date i otwórz ją przyciskiem Next.

W menu Time/date można ustawić następujące parametry:

 • Godzina
 • Data
 • Pomiar czasu na podstawie sygnału GPS
 • Podawanie godzin w dwóch strefach czasowych
 • Alarm

Aby zmienić ustawienia czasu:

 1. W menu serwisowym przejdź do pozycji Time/date, używając przycisku Start Stop lub Light Lock, a następnie wybierz ustawienie przyciskiem Next.
 2. Zmień wartości za pomocą przycisku Start Stop i Light Lock i zapisz przyciskiem Next.
 3. Powróć do poprzedniego menu za pomocą przycisku Back Lap lub przytrzymaj naciśnięty przycisk Next, aby wyjść z menu.

setting time Ambit3

Alarm

Urządzenie Suunto Ambit3 Vertical może pełnić funkcję alarmu.

Aby przejść do trybu alarmu i ustawić alarm:

 1. W menu opcji przejdź do pozycji General (Ogólne), a następnie wybierz kolejno opcje Time/date (Godzina/Data) i Alarm (Alarm).
 2. Włącz lub wyłącz alarm za pomocą przycisku Start Stop lub Light Lock. Zatwierdź wybór przyciskiem Next.
 3. Ustaw godzinę i minuty za pomocą przycisków Start Stop i Light Lock. Zatwierdź wybór przyciskiem Next.
 4. Wróć do menu ustawień, używając przycisku Back Lap, lub naciśnij i przytrzymaj przycisk Next, aby wyjść z menu opcji.

setting alarm Ambit3

Gdy alarm jest włączony, na większości ekranów wyświetla się symbol alarmu.

Po uruchomieniu alarmu można:

 • Wybrać opcję Snooze (Drzemka), naciskając przycisk Light Lock. Alarm wyłączy się i będzie uruchamiany co pięć minut aż do wyłączenia. Funkcja drzemki działa do 12 razy (w sumie jedną godzinę).
 • Wybierz opcję Stop (Stop), naciskając przycisk Start Stop. Alarm wyłączy się i uruchomi ponownie o tej samej godzinie następnego dnia, jeśli nie zostanie wyłączony w ustawieniach.

alarm snooze Ambit3

UWAGA:

Podczas trwania drzemki ikona alarmu miga w trybie Time(Czas).

Synchronizacja godziny

Czas Suunto Ambit3 Vertical można aktualizować za pomocą telefonu komórkowego, komputera (Suuntolink) lub czasu GPS.

Po podłączeniu zegarka do komputera za pomocą kabla USB oprogramowanie Suuntolink domyślnie aktualizuje godzinę i datę zegarka zgodnie z zegarem komputera.

pomiar czasu GPS

Funkcja pomiaru czasu na podstawie sygnału GPS koryguje różnicę między czasem Suunto Ambit3 Vertical a czasem GPS. Funkcja pomiaru czasu na podstawie sygnału GPS automatycznie koryguje czas raz dziennie lub po ręcznej korekcie czasu. Korygowana jest także druga strefa czasowa.

UWAGA:

Funkcja pomiaru czasu na podstawie sygnału GPS koryguje minuty i sekundy, ale nie godziny.

UWAGA:

Funkcja dokładnie koryguje czas, jeśli różnica jest mniejsza niż 7,5 minuty. Jeśli różnica jest większa, funkcja koryguje czas do najbliższych 15 minut.

Funkcja pomiaru czasu na podstawie sygnału GPS jest domyślnie włączona. Aby ją wyłączyć:

 1. W menu opcji przejdź do Ogólne, a następnie do Godzina/data i Pomiar czasu GPS.
 2. Włącz lub wyłącz odmierzanie czasu przez GPS za pomocą przycisków Start Stop i Light Lock. Zaakceptuj przyciskiem Next.
 3. Wróć do ustawień, używając przycisku Back Lap, lub naciśnij i przytrzymaj przycisk Next, aby wyjść z menu.

Spis treści