Suunto dokłada wszelkich starań, aby niniejsza witryna internetowa osiągnęła zgodność na poziomie AA z wytycznymi WCAG 2.0 (Web Content Accessibility Guidelines), a także by odpowiadała innym standardom ułatwień dostępu. W przypadku problemów z dostępem do informacji w tej witrynie internetowej prosimy o kontakt z działem obsługi klienta pod numerem telefonu w USA +1 855 258 0900 (linia bezpłatna).

Suunto Ambit3 Vertical Podręcznik użytkownika - 1.2

Punkty POI

Zegarek Suunto Ambit3 Vertical jest wyposażony w nawigację GPS, która umożliwia nawigowanie do miejsca docelowego zapisanego jako punkt POI.

UWAGA:

Nawigacja jest też możliwa podczas rejestrowania danych treningu (zobacz Nawigacja podczas treningu).

Aby nawigować do punktu POI:

 1. Naciśnij przycisk Start Stop, aby wyświetlić menu startowe.
 2. Za pomocą przycisku Start Stop przewiń w menu do pozycji NAWIGACJA i otwórz ją przyciskiem Next.
 3. Za pomocą przycisku Light Lock przewiń w menu do pozycji POI (punkty orientacyjne) i zatwierdź wybór przyciskiem Next.
  Na zegarku wyświetli się liczba zapisanych punktów POI oraz ilość wolnego miejsca do zapisania nowych punktów.
 4. Przewiń do punktu POI, do którego chcesz nawigować, używając przycisku Start Stop lub Light Lock, i zatwierdź wybór przyciskiem Next.
 5. Naciśnij przycisk Next, aby wybrać opcję Nawiguj. Przed pierwszym użyciem kompasu musisz go skalibrować (zobacz Kalibracja kompasu). Po włączeniu kompasu zegarek zacznie szukać sygnału GPS i wskaże, gdy sygnał zostanie znaleziony.
 6. Rozpocznij nawigację do punktu POI. Na zegarku wyświetlą się następujące informacje:
 7. wskaźnik pokazujący kierunek do celu (więcej wyjaśnień poniżej);
 8. odległość od miejsca docelowego.
 9. Zegarek poinformuje o dotarciu do celu.

navigating POI Ambit3

Podczas postoju lub poruszania się z małą prędkością (poniżej 4 km/h) zegarek pokaże kierunek do POI (lub punktu trasy w przypadku nawigowania po trasie) w oparciu o namiar kompasowy.

navigating POI stationary Ambit3

Podczas poruszania się (z prędkością powyżej 4 km/h) zegarek wskaże kierunek na podstawie pomiaru GPS.

Kierunek do celu (czyli namiar) jest przedstawiany w postaci pustego trójkąta. Kierunek poruszania się (czyli kurs) przedstawiany jest jako pełne linie na górze wyświetlacza. Dopasowanie tych dwóch elementów zapewni Ci poruszanie się we właściwym kierunku.

navigating POI moving Ambit3

Sprawdzenie lokalizacji

W urządzeniu Suunto Ambit3 Vertical można sprawdzić współrzędne aktualnej lokalizacji, korzystając z odbiornika GPS.

Aby sprawdzić lokalizację:

 1. Naciśnij przycisk Start Stop, aby wyświetlić menu startowe.
 2. Przewiń do pozycji Navigation (Nawigacja), używając przycisku Start Stop, i zatwierdź wybór przyciskiem Next.
 3. Naciśnij przycisk Next, aby wybrać opcję Location (Lokalizacja).
 4. Naciśnij przycisk Next, aby wybrać opcję Current (Aktualna).
 5. Urządzenie zacznie wyszukiwać sygnał GPS. Po jego odebraniu wyświetli komunikat GPS found (Znaleziono sygnał GPS). Aktualne współrzędne zostaną wtedy wyświetlone na wyświetlaczu urządzenia.
PORADA:

Lokalizację można też sprawdzić podczas rejestrowania danych treningu. W tym celu należy nacisnąć i przytrzymać przycisk Next, aby uzyskać dostęp do menu opcji.

Dodawanie swojej lokalizacji w postaci punktu POI

Suunto Ambit3 Vertical umożliwia zapisanie aktualnej lokalizacji lub zdefiniowanie lokalizacji jako punktu POI. Umożliwi to nawigowanie do zapisanego punktu POI w dowolnej chwili, na przykład podczas treningu.

W pamięci zegarka można przechowywać do 250 punktów POI. Należy pamiętać, że trasy też zajmują pamięć. Na przykład po zapisaniu trasy, która składa się z 60 punktów trasy, w zegarku będzie można zapisać jeszcze 190 punktów POI.

Aby zapisać lokalizację w postaci punktu POI:

 1. Naciśnij przycisk Start Stop, aby wyświetlić menu startowe.
 2. Przewiń do pozycji Nawigacja za pomocą przycisku Start Stop i wejdź za pomocą przycisku Next.
 3. Naciśnij przycisk Next, aby wybrać pozycję Lokalizacja.
 4. Wybierz pozycję BIEŻĄCA lub ZDEFINIUJ, aby ręcznie zmienić wartości długości i szerokości geograficznej.
 5. Naciśnij przycisk Start Stop, aby zapisać lokalizację.
 6. Wybierz odpowiedni typ punktu POI dla lokalizacji. Za pomocą przycisku Start Stop lub Light Lock przewiń listę dostępnych typów punktów POI. Wybierz typ POI, naciskając przycisk Next.
 7. Wybierz odpowiednią nazwę dla lokalizacji. Za pomocą przycisku Start Stop lub Light Lock przewiń listę dostępnych nazw. Wybierz nazwę za pomocą przycisku Next.
 8. Naciśnij przycisk Start Stop, aby zapisać punkt POI.

Usuwanie punktu POI

Możesz usunąć punkt POI w zegarku.

Aby usunąć punkt POI:

 1. Naciśnij przycisk Start Stop, aby wyświetlić menu startowe.
 2. Przewiń do pozycji nawigacja za pomocą przycisku Start Stop i wejdź za pomocą przycisku Next.
 3. Przewiń do pozycji POI (Points of Interest) za pomocą przycisku Light Lock i wybierz za pomocą przycisku Next.
  Zegarek wyświetli liczbę zapisanych punktów POI i wolne miejsce dostępne dla nowych punktów POI.
 4. Przewiń do punktu POI, który chcesz usunąć za pomocą przycisku Start Stop lub Light Lock, i wybierz przyciskiem Next.
 5. Przewiń do pozycji Usuń za pomocą przycisku Start Stop. Wybierz za pomocą przycisku Next.
 6. Naciśnij przycisk Start Stop, aby potwierdzić.

Spis treści