Powrót po własnych śladach

Suunto Ambit3 Vertical Podręcznik użytkownika - 1.1

Powrót po własnych śladach

Powrót po własnych śladach

Za pomocą funkcji Track back (Powrót po własnych śladach) możesz odtworzyć swoją trasę w dowolnym momencie treningu. Urządzenie Suunto Ambit3 Vertical tworzy tymczasowe punkty trasy wskazujące drogę do punktu wyjściowego.

Aby powrócić po własnych śladach w trakcie treningu:

  1. W trybie sportowym z uruchomioną funkcją GPS naciśnij i przytrzymaj przycisk Next, aby wejść do menu opcji.
  2. Naciśnij przycisk Next, aby wybrać opcję NAWIGACJA.
  3. Za pomocą przycisku Start Stop przewiń w menu do pozycji Powrót po własnych śladach i zatwierdź wybór przyciskiem Next.

Możesz teraz rozpocząć nawigację powrotną po trasie identycznej z poprzednią. Więcej informacji na temat nawigacji – zobacz Nawigacja po trasie .

Funkcja powrotu po własnych śladach może być także stosowana z dziennika do ćwiczeń, które obejmują dane GPS. Wykonaj te same kroki co przy nawigacji po trasie. Przejdź do pozycji Dziennik zamiast Trasy i wybierz dziennik, aby rozpocząć nawigację.