Suunto dokłada wszelkich starań, aby niniejsza witryna internetowa osiągnęła zgodność na poziomie AA z wytycznymi WCAG 2.0 (Web Content Accessibility Guidelines), a także by odpowiadała innym standardom ułatwień dostępu. W przypadku problemów z dostępem do informacji w tej witrynie internetowej prosimy o kontakt z działem obsługi klienta pod numerem telefonu w USA +1 855 258 0900 (linia bezpłatna).

Suunto Ambit3 Vertical Podręcznik użytkownika - 1.2

Regeneracja

Urządzenie Suunto Ambit3 Vertical wyposażone jest w dwa wskaźniki potrzeby regeneracji po treningu: czas odpoczynku i stan odpoczynku.

Czas odpoczynku

Czas odpoczynku jest w przybliżeniu czasem potrzebnym na regenerację po wysiłku (podawanym w godzinach). Czas ten jest oparty na czasie trwania oraz intensywności treningu oraz ogólnym zmęczeniu.

Czas odpoczynku jest gromadzony ze wszystkich rodzajów aktywności. Innymi słowy czas odpoczynku jest gromadzony zarówno podczas długich treningów o niskiej intensywności, jak i podczas treningów o wysokiej intensywności.

Czas ten się kumuluje, więc jeśli użytkownik będzie ponownie trenował przed wygaśnięciem czasu, nowo zgromadzony czas jest dodany do czasu pozostałego z poprzedniej sesji treningowej.

Liczba godzin zgromadzonych przez użytkownika podczas określonej sesji treningowej jest wyświetlana w podsumowaniu pod koniec sesji.

Całkowita liczba godzin składających się na pozostały czas odpoczynku jest wyświetlana jako widok na ekranie monitorującym aktywność (patrz Monitorowanie aktywności).

Ponieważ czas odpoczynku jest tylko przybliżeniem, zgromadzone godziny są liczone równomiernie, bez względu na poziom sprawności fizycznej użytkownika ani inne czynniki indywidualne. Osoby bardzo sprawne fizycznie mogą zregenerować się szybciej, niż zakładano, natomiast osoby chore na przykład na grypę mogą regenerować się dłużej niż zakładano.

Aby uzyskać dokładne informacje dotyczące Twojego rzeczywistego stanu regeneracji, przeprowadź jeden z testów regeneracji (patrz Stan regeneracji).

Stan regeneracji

Stan regeneracji określa poziom stresu autonomicznego układu nerwowego. Im niższy poziom stresu, tym lepszy poziom wypoczynku. Znajomość swojego stanu regeneracji pomaga zoptymalizować trening i uniknąć przetrenowania lub urazu.

Stan regeneracji można sprawdzać za pomocą szybkiego testu regeneracji lub testu regeneracji podczas snu, dostępnego dzięki technologii Firstbeat. Do przeprowadzenia testu potrzebny jest czujnik tętna zgodny z technologią Bluetooth, który mierzy zmienności rytmu serca (interwał RR), na przykład czujnik Suunto Smart Sensor.

Stan regeneracji jest oznaczany w skali od 0 do 100% — wyniki zostały wytłumaczone w tabeli poniżej.

WynikWyjaśnienie
81-100W pełni zregenerowany. Można bardzo intensywnie trenować.
51-80Zregenerowany. Można intensywnie trenować.
21-50Trwa regeneracja. Trenuj łagodnie.
0-20Niezregenerowany. Odpocznij, aby się zregenerować.
UWAGA:

Wartości poniżej 50% otrzymywane przez kilka kolejnych dni oznaczają zwiększoną potrzebę regeneracji.

Kalibracja testu

Zarówno test snu, jak i szybki test wymagają przeprowadzenia kalibracji, aby wyświetlać dokładne wyniki.

Kalibracja testów określa, co dla organizmu użytkownika znaczy „w pełni zregenerowany”. Podczas każdej kalibracji testu Twój zegarek dostosowuje skalę wyników testu do Twojej wyjątkowej zmienności rytmu serca.

Obydwa testy wymagają przeprowadzenia trzech kalibracji. Należy je przeprowadzić w momencie, kiedy nie zgromadzono czasu odpoczynku. Najlepiej, aby podczas przeprowadzania kalibracji testów użytkownik był również w pełni zregenerowany, zdrowy i niezestresowany.

Podczas okresu kalibracji otrzymane rezultaty mogą być wyższe lub niższe od oczekiwanych. Rezultaty te oznaczane są w zegarku jako przybliżony stan regeneracji do czasu zakończenia kalibracji.

Po zakończeniu kalibracji w dzienniku zamiast czasu odpoczynku będzie wyświetlany ostatni rezultat.

Szybki test regeneracji

Innym sposobem mierzenia stanu regeneracji jest szybki test regeneracji dostępny dzięki technologii Firstbeat. Test regeneracji podczas snu stanowi bardziej dokładną metodę mierzenia stanu regeneracji. Jednak korzystanie z czujnika tętna przez całą noc nie jest rozwiązaniem dla wszystkich osób.

Przeprowadzenie szybkiego testu regeneracji zajmuje tylko kilka minut. Aby uzyskać najlepsze rezultaty, należy się położyć i zrelaksować. Podczas przeprowadzania testu nie należy się poruszać.

Zalecamy przeprowadzanie testu rano, po przebudzeniu się, ponieważ w ten sposób można codziennie uzyskiwać porównywalne wyniki.

Aby skalibrować algorytm testu, należy przeprowadzić trzy testy w momencie, kiedy użytkownik czuje się dobrze wypoczęty i nie zgromadzono czasu odpoczynku.

Testów kalibracji nie trzeba przeprowadzać w kolejności, ale należy je przeprowadzać w odstępach co najmniej 12-godzinnych.

Podczas okresu kalibracji otrzymane rezultaty mogą być wyższe lub niższe od oczekiwanych. Rezultaty te oznaczane są w zegarku jako przybliżony stan regeneracji do czasu zakończenia kalibracji.

Aby przeprowadzić szybki test regeneracji:

  1. Załóż pas do pomiaru tętna i sprawdź, czy elektrody są wilgotne.
  2. Połóż się i zrelaksuj w cichym i spokojnym pomieszczeniu.
  3. Naciśnij przycisk Start Stop, przewiń do opcji REGENERACJA (REGENERACJA) za pomocą przycisku Start Stop i potwierdź wybór przyciskiem Next.
  4. Przewiń do pozycji Szybki test (Szybki test) i zatwierdź wybór przyciskiem Next.
  5. Poczekaj na zakończenie testu. quick recovery test ongoing

Po zakończeniu testu przejrzyj wyniki za pomocą przycisków Next i Back Lap.quick recovery test result

Jeśli najniższy poziom tętna podczas testu jest poniżej poziomu tętna podczas regeneracji określonego w serwisie Movescount, poziom tętna podczas regeneracji zostanie zaktualizowany podczas następnej synchronizacji z serwisem Movescount.

UWAGA:

Wyniki tego testu nie wpływają na zgromadzony czas odpoczynku.

Test regeneracji podczas snu

Test regeneracji podczas snu, dostępny dzięki technologii Firstbeat, rzetelnie wskazuje stan regeneracji po przespanej nocy.

Aby skalibrować algorytm testu, należy przeprowadzić trzy testy w momencie, kiedy użytkownik czuje się dobrze wypoczęty i nie zgromadzono czasu odpoczynku.

Testów kalibracji nie trzeba przeprowadzać w kolejności.

Podczas okresu kalibracji otrzymane rezultaty mogą być wyższe lub niższe od oczekiwanych. Rezultaty te oznaczane są w zegarku jako przybliżony stan regeneracji do czasu zakończenia kalibracji.

Aby przeprowadzić test regeneracji podczas snu:

  1. Załóż pas do pomiaru tętna i sprawdź, czy elektrody są wilgotne.
  2. Naciśnij przycisk Start Stop, przewiń do pozycji REGENERACJA za pomocą przycisku Start Stop i zatwierdź wybór przyciskiem Next.
  3. Przewiń do pozycji Badanie snu (Test snu) i zatwierdź wybór przyciskiem Next.
  4. Aby anulować test, naciśnij przycisk Back Lap.
  5. Rano po przebudzeniu zakończ test, naciskając przycisk Start Stop lub Next.

Po zakończeniu testu przejrzyj wyniki za pomocą przycisków Next i Back Lap.

sleep recovery test results

UWAGA:

Przeprowadzenie testu regeneracji podczas snu tak, aby otrzymać wyniki, wymaga co najmniej dwóch godzin danych związanych z tętnem. Wyniki tego testu nie wpływają na zgromadzony czas odpoczynku.

Spis treści