Suunto dokłada wszelkich starań, aby niniejsza witryna internetowa osiągnęła zgodność na poziomie AA z wytycznymi WCAG 2.0 (Web Content Accessibility Guidelines), a także by odpowiadała innym standardom ułatwień dostępu. W przypadku problemów z dostępem do informacji w tej witrynie internetowej prosimy o kontakt z działem obsługi klienta pod numerem telefonu w USA +1 855 258 0900 (linia bezpłatna).

Suunto Ambit3 Vertical Podręcznik użytkownika - 1.2

Trening w trybach sportowych

Tryby sportowe (patrz Tryby sportowe) służą do rejestrowania dzienników treningowych i wyświetlania różnych informacji podczas treningu.

Dostęp do trybów sportowych można uzyskać z menu Exercise (Trening), naciskając przycisk Start Stop.

Korzystanie z czujnika Suunto Smart Sensor

Czujnik tętna kompatybilny z technologią Bluetooth® Smart, taki jak Suunto Smart Sensor, może być używany z urządzeniem Suunto Ambit3 Vertical w celu dostarczania bardziej szczegółowych informacji na temat intensywności treningu.

Podczas treningu czujnik tętna może wyświetlać:

 • tętno w czasie rzeczywistym
 • przeciętne tętno w czasie rzeczywistym
 • wykres tętna
 • kalorie spalone podczas treningu
 • wskazówki pozwalające ćwiczyć z zachowaniem ustalonych limitów tętna
 • szczytową efektywność treningu

Po zakończeniu treningu czujnik tętna wyświetla informacje dotyczące:

 • wszystkich kalorii spalonych podczas treningu
 • przeciętnego tętna
 • szczytowego tętna
 • czasu regeneracji

Korzystanie z czujnika Suunto Smart Sensor oferuje również dodatkową korzyść zapamiętywania tętna. Funkcja pamięci czujnika Suunto Smart Sensor buforuje dane za każdym razem, kiedy zostaje przerwana transmisja do urządzenia Suunto Ambit3 Vertical.

Dzięki temu można uzyskać dokładne informacje dotyczące intensywności treningu podczas ćwiczeń takich, jak pływanie, kiedy woda blokuje transmisję. Oznacza to również, że urządzenia Suunto Ambit3 Vertical nie trzeba nawet mieć przy sobie po rozpoczęciu rejestrowania treningu. Więcej informacji znajduje się w podręczniku użytkownika czujnika Suunto Smart Sensor.

Bez czujnika tętna urządzenie Suunto Ambit3 Vertical dostarcza informacji dotyczących spalonych kalorii i czasu regeneracji podczas biegania oraz jazdy na rowerze, gdzie intensywność szacowana jest na podstawie prędkości. Aby otrzymać dokładne odczyty intensywności, polecamy jednak korzystać z czujnika tętna.

Więcej informacji znajduje się w podręczniku użytkownika czujnika Suunto Smart Sensor lub innego czujnika tętna kompatybilnego z technologią Bluetooth Smart.

Zakładanie czujnika Suunto Smart Sensor

Aby rozpocząć korzystanie z czujnika Suunto Smart Sensor:

 1. Dokładnie włóż czujnik w łącznik pasa.
 2. Dostosuj odpowiednio długość pasa.
 3. Zwilż miejsca kontaktu wodą lub żelem przewodzącym do elektrod.
 4. Załóż pas tak, aby był ściśle dopasowany do ciała, a logo Suunto było zwrócone do góry.

putting on belt

Czujnik Smart Sensor automatycznie się włącza po wykryciu tętna.

PORADA:

Aby osiągnąć najlepsze wyniki, pas należy przymocować bezpośrednio do skóry.

Więcej informacji oraz sposoby rozwiązywania problemów można znaleźć w podręczniku użytkownika czujnika Suunto Smart Sensor.

UWAGA:

Osusz skórę pod elektrodami pasa. Poluzowany pas oraz odzież z materiałów syntetycznych mogą spowodować zbyt wysokie odczyty tętna. Odpowiednio zwilż elektrody pasa i zaciśnij pas, aby uniknąć szczytowych wartości tętna. Jeśli jesteś w jakikolwiek sposób zaniepokojony poziomem swojego tętna, skontaktuj się z lekarzem.

Rozpoczęcie treningu

Aby rozpocząć trening:

 1. Naciśnij przycisk Start Stop, aby wyświetlić menu startowe.
 2. Naciśnij przycisk Next, aby wybrać opcję Exercise (Trening).
 3. Przejdź do opcji trybów sportowych za pomocą przycisku Start Stop lub Light Lock i wybierz odpowiedni tryb przyciskiem Next.
 4. Jeśli wybrany tryb sportowy wykorzystuje pas do pomiaru tętna, zegarek automatycznie rozpocznie poszukiwanie sygnału z pasa do pomiaru tętna. Poczekaj, aż zegarek potwierdzi odbiór sygnału tętna i/lub odbiornika GPS, lub naciśnij przycisk Start Stop, aby wybrać opcję Later (Później). Urządzenie nadal będzie poszukiwać tętna / sygnału GPS.
 5. Naciśnij przycisk Start Stop, aby rozpocząć rejestrowanie treningu. Aby uzyskać dostęp do dodatkowych opcji podczas treningu, naciśnij i przytrzymaj przycisk Next.

starting exercise Ambit3

Podczas treningu

Podczas treningu urządzenie Suunto Ambit3 Vertical wyświetla wiele informacji, których zakres zależy od wybranego trybu sportowego (patrz Tryby sportowe). Możesz uzyskać jeszcze większą ilości informacji, jeżeli podczas treningu korzystasz z pasa do pomiaru tętna i odbiornika GPS.

Kilka pomysłów, które można wykorzystać podczas treningu:

 • Naciśnij przycisk Next, aby przewijać ekrany trybów sportowych.
 • Naciśnij przycisk View, aby wyświetlić różne informacje dolnym wierszu ekranu.
 • Aby uniknąć przypadkowego zatrzymania rejestrowania dziennika lub naliczenia niechcianych okrążeń, można zablokować przyciski przez naciśnięcie i przytrzymanie przycisku Light Lock.
 • Naciśnij przycisk Start Stop, aby zrobić przerwę w rejestrowaniu. Aby wznowić rejestrowanie, naciśnij ponownie przycisk Start Stop.

Zapisywanie tras

W zależności od wybranego trybu sportowego Suunto Ambit3 Vertical można zapisywać różne dane.

Jeśli wybrany przez Ciebie tryb sportowy ma włączony GPS, Suunto Ambit3 Vertical podczas treningu zapisuje również Twoją trasę. Możesz wyświetlić trasę w aplikacji Suunto jako część zarejestrowanego ćwiczenia.

Zliczanie okrążeń

Podczas treningu można zliczać okrążenia ręcznie lub automatycznie po określeniu w serwisie Movescount interwału okrążeń automatycznych. Jeżeli okrążenia są zliczane automatycznie, urządzenie Suunto Ambit3 Vertical rejestruje je w oparciu o odległość ustaloną w serwisie Movescount.

Aby zliczać okrążenia ręcznie, należy podczas treningu naciskać przycisk Back Lap.

laps Ambit3

Urządzenie Suunto Ambit3 Vertical wyświetli następujące informacje:

 • wiersz górny: czas pośredni (liczony od chwili rozpoczęcia rejestrowania)
 • wiersz środkowy: numer okrążenia
 • wiersz dolny: czas okrążenia
UWAGA:

W podsumowaniu treningu zawsze znajduje się informacja o co najmniej jednym okrążeniu, którym jest cały trening od rozpoczęcia do zakończenia. Okrążenia wykonane podczas treningu są wyświetlane jako okrążenia dodatkowe.

Nawigacja podczas treningu

Jeśli chcesz nawigować po trasie lub nawigować do punktu POI, możesz wybrać tryb sportowy, na przykład Run a Route (Pokaż trasę), i niezwłocznie rozpocząć nawigację.

Możesz również nawigować trasę lub dotrzeć do punktu POI podczas treningu przy innych trybach sportowych z uruchomioną funkcją GPS.

Aby nawigować podczas treningu:

 1. W trybie sportowym z uruchomioną funkcją GPS naciśnij i przytrzymaj przycisk Next, aby przejść do menu opcji.
 2. Naciśnij przycisk Next, aby wybrać opcję navigation (nawigacja).
 3. Przyciskiem Light Lock przewiń menu do pozycji POIs (Points of interest) (Punkty POI) lub Routes (Trasy) i potwierdź wybór przyciskiem Next.
  Wskazówki nawigacji będą wyświetlane na ostatnim ekranie w wybranym trybie sportowym.

navigating during exercise Ambit3

Aby wyłączyć nawigację, wróć do opcji Navigation (Nawigacja) w menu opcji i wybierz opcję End navigation (Zakończ nawigację).

UWAGA:

Jeśli ustawienie dokładności pomiarów GPS (patrz Dokładność pomiarów GPS i oszczędzanie energii) w wybranym przez Ciebie trybie sportowym jest Good (Dobre) lub niższe, podczas nawigacji dokładność GPS przełącza się do ustawienia Best (Najlepsze). W związku z tym zwiększa się zużycie akumulatora.

Korzystanie z kompasu podczas treningu

Podczas treningu można włączyć kompas i dodać go do niestandardowego trybu sportowego.

Aby korzystać z kompasu podczas treningu:

 1. W trybie sportowym naciśnij i przytrzymaj przycisk Next, aby przejść do menu opcji.
 2. Za pomocą przycisku Light Lock przejdź w menu do pozycji Activate (Aktywuj) i zatwierdź wybór przyciskiem Next.
 3. Za pomocą przycisku Light Lock przejdź w menu do pozycji Compass (Kompas) i zatwierdź wybór przyciskiem Next.
 4. Kompas będzie wyświetlany na ostatnim ekranie w niestandardowym trybie sportowym.

using compass during exercise Ambit3

Aby wyłączyć kompas, wróć do opcji Activate (Aktywuj) w menu opcji i wybierz opcję End compass (Zakończ kompas).

Spis treści