Suunto dokłada wszelkich starań, aby niniejsza witryna internetowa osiągnęła zgodność na poziomie AA z wytycznymi WCAG 2.0 (Web Content Accessibility Guidelines), a także by odpowiadała innym standardom ułatwień dostępu. W przypadku problemów z dostępem do informacji w tej witrynie internetowej prosimy o kontakt z działem obsługi klienta pod numerem telefonu w USA +1 855 258 0900 (linia bezpłatna).

Suunto Ambit3 Vertical Podręcznik użytkownika - 1.2

Kompas

Urządzenie Suunto Ambit3 Vertical jest wyposażone w kompas cyfrowy, który umożliwia zorientowanie położenia w odniesieniu do kierunku północy magnetycznej. Jest to kompas z kompensacją przechylenia, który zapewnia dokładne wskazania nawet, jeśli urządzenie nie jest ustawione poziomo.

Ekran kompasu można wyświetlić/ukryć w menu startowym w DISPLAYS (Ekrany) » Compass (Kompas). Przełączanie odbywa się za pomocą przycisku Next.

Ekran kompasu wyświetla następujące informacje:

 • wiersz środkowy: kurs wskazywany przez kompas w stopniach
 • wiersz dolny: zmiany widoku na kurs wskazywany w postaci kierunków głównych, rozpoczęcia pomiaru czasu lub wyczyszczenia ekranu można dokonywać za pomocą przycisku View

compass Ambit3

Po minucie kompas przełączy się w tryb oszczędzania energii. Można go ponownie uruchomić za pomocą przycisku Start Stop.

Kalibracja kompasu

Przed pierwszym użyciem kompasu musisz go skalibrować. Obracaj i przechylaj zegarek, aż włączy się sygnał dźwiękowy, który oznacza pomyślne zakończenie kalibracji.

calibrating compass

Jeśli chcesz ponownie skalibrować kompas, który został już wcześniej skalibrowany, odpowiednią opcję znajdziesz w menu opcji.

Jeżeli kalibracja przebiegnie prawidłowo, zostanie wyświetlony tekst Kalibracja się powiodła. Jeżeli kalibracja nie zakończy się sukcesem, zostanie wyświetlony tekst Kalibracja nie powiodła się. Aby ponownie przeprowadzić kalibrację, naciśnij przycisk Start Stop.

Aby rozpocząć ręczną kalibrację kompasu:

 1. Naciśnij i przytrzymaj przycisk Next, by wyświetlić menu opcji.
 2. Wybierz opcję OGÓLNE za pomocą przycisku Next.
 3. Za pomocą przycisku Light Lock przewiń w menu do pozycji Kompas i zatwierdź wybór przyciskiem Next.
 4. Naciśnij przycisk Next, aby wybrać opcję Kalibracja.

Ustawianie deklinacji

Aby zapewnić prawidłowe odczyty kompasu, należy ustawić dokładną wartość deklinacji.

Tradycyjne mapy papierowe są oparte na kierunku północy geograficznej. Kompasy wskazują północ magnetyczną, czyli miejsce nad ziemią, w którym skupiają się linie sił pola magnetycznego. W związku z tym, że północ magnetyczna i geograficzna nie znajdują się w tym samym miejscu, w kompasie należy konieczne ustawić deklinację. Deklinacja to kąt pomiędzy północą magnetyczną a północą geograficzną.

Wartość deklinacji jest podana na większości map. Lokalizacja północy magnetycznej zmienia się co rok, w związku z czym najbardziej precyzyjną i aktualną informację o wartości deklinacji można znaleźć w Internecie (np. w witrynie www.magnetic-declination.com).

Mapy do biegów na orientację w terenie są sporządzane względem północy magnetycznej. Oznacza to, że w przypadku korzystania z map do biegów na orientację należy wyłączyć korektę deklinacji. W tym celu należy ustawić wartość deklinacji jako 0 stopni.

Aby ustawić wartość deklinacji:

 1. Naciśnij i przytrzymaj przycisk Next, aby wyświetlić menu opcji.
 2. Naciśnij przycisk Next, aby wybrać opcję general (ogólne).
 3. Za pomocą przycisku Light Lock przejdź w menu do pozycji Compass (Kompas) i zatwierdź wybór przyciskiem Next.
 4. Za pomocą przycisku Light Lock przejdź w menu do pozycji Declination (Deklinacja) i zatwierdź wybór przyciskiem Next.
 5. Wyłącz deklinację, wybierając opcję (–), lub wybierz opcję W (zachód) bądź E (wschód).
 6. Ustaw wartość deklinacji przyciskiem Start Stop lub Light Lock.
 7. Naciśnij przycisk Next, aby zatwierdzić ustawienie.

setting declination Ambit3

PORADA:

Ustawienia kompasu możesz wprowadzić także, przytrzymując przycisk View w trybie Compass(Kompas).

Ustawianie blokady namiaru

Możesz zaznaczyć kierunek do swojego celu w odniesieniu do północy za pomocą funkcji blokady namiaru.

Aby zablokować namiar:

 1. Gdy kompas jest aktywny, przytrzymaj zegarek przed sobą i obróć się w kierunku swojego celu.
 2. Naciśnij przycisk Back Lap, aby zablokować bieżący stopień wyświetlany na zegarku podczas namierzania.
 3. Pusty trójkąt wskazuje zablokowany namiar w odniesieniu do wskaźnika północy (wypełniony trójkąt).
 4. Naciśnij Back Lap, aby skasować blokadę namiaru.

setting bearing lock Ambit3

UWAGA:

W przypadku używania kompasu w trybie treningu przycisk Back Lap jedynie blokuje namiar i kasuje blokadę namiaru. Wyjdź z kompasu, aby zapisać okrążenie za pomocą Back Lap.

Spis treści