Suunto dokłada wszelkich starań, aby niniejsza witryna internetowa osiągnęła zgodność na poziomie AA z wytycznymi WCAG 2.0 (Web Content Accessibility Guidelines), a także by odpowiadała innym standardom ułatwień dostępu. W przypadku problemów z dostępem do informacji w tej witrynie internetowej prosimy o kontakt z działem obsługi klienta pod numerem telefonu w USA +1 855 258 0900 (linia bezpłatna).

ZAPISZ SIĘ NA NEWSLETTER | DARMOWE ZWROTY

Suunto Ambit3 Vertical Podręcznik użytkownika - 1.2

Monitorowanie aktywności

Oprócz czasu regeneracji pokazywanego dzienniku treningu urządzenie Suunto Ambit3 Vertical monitoruje ogólną aktywność użytkownika — zarówno treningi, jak i codzienną aktywność. Monitorowanie aktywności przedstawia pełny obraz codziennej aktywności, liczbę spalonych kalorii i czas regeneracji.

Monitorowanie aktywności jest dostępne jako domyślny ekran w trybie Time (Czas). Ekran można wyświetlić, naciskając przycisk Next (ostatni ekran).

Ekran monitorowania aktywności można wyświetlić/ukryć w menu startowym w Displays (Ekrany) » Activity (Aktywność). Przełączanie odbywa się za pomocą przycisku Next.

Ekran monitorowania aktywności ma trzy widoki, które można przełączać za pomocą przycisku View.

activity monitor

  • Activity today (Codzienna aktywność): kalorie spalone w danym dniu; linia kropkowana na wykresie słupkowym wskazuje wartość przeciętnego spalania kalorii w ciągu ostatnich siedmiu dni, z wyłączeniem dnia bieżącego.
  • Week activity (Aktywność tygodniowa): przeciętna wartość kalorii spalanych codziennie w ciągu ostatnich siedmiu dni — dzień bieżący znajduje się po prawej stronie; linia kropkowana na wykresie słupkowym i dolny wiersz wskazują wartość przeciętnego spalania kalorii w ciągu ostatnich siedmiu dni, z wyłączeniem dnia bieżącego.
  • Recovery time (Czas Regeneracji): czas regeneracji na następne 24 godziny w oparciu o zapisane treningi i codzienną aktywność.

Spis treści